Kakawin Arjunawijaya

Kakawin Arjunawijaya punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina déning mpu Tantular.

Ugi pirsani besut

Sumber besut

  • R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.