Kakawin Kresnayana

Kakawin Kṛṣṇâyana punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina. Kakawin puniki mratélakaken prekawis sang Kresna.

SumberBesut

  • Kodhe basa ora trep. R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.