Kakawin Smaradahana

Kakawin Smaradahana punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina. Kakawin puniki mratélakaken cariyosipun Bathara Kamajaya lan Dèwi Ratih.

Samak buku édisi Kakawin Smaradahana saka Bali. Samak iki nudhuhaké Kamajaya sing diobong déning Bathara Guru/Siwah.

SumberBesut

  • Kodhe basa ora trep. R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.