Kakawin Sumanasantaka

Kakawin Sumanasântaka punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina. Kakawin puniki nyariyosaken prekawis sédaning sang Sumanasa.

Sumber besut

  • Kodhe basa ora trep. R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.