Kandhang iku omah utawa papaning kéwan sing diingu manungsa. Kandhang kerepé digawé saka wesi utawa pring.

Kandhang kanggo kéwan cilik