Mpu Kanwa iku pangripta sing tau nulis serat Kakawin Arjunawiwaha nganggo basa Jawa Kuna. Panjenengane olèhé nulis kira-kira taun 1035 Masehi.