Karma Basa Sangskreta: lelampahan, utawi basa Pali: Kamma punika tegesipun sedanten jinis kekajengan, ingkang saé utawi awon, lair utawi batin ing salebeting pikiran, tembung utawi lelampahan. Wonten ing bab punika Sang Buda ngandika :

"O, bhikkhu, kekajengan kanggé nglampahi (basa Pali : Cetana) punika ingkang kita wastani Kamma. Sasampunipun gadhah kekajengan tiyang lajeng nglampahi nganggé badan, tetembungan utawi pikiran."

Kamma saged kapérang dados tigang golongan :

besut
  1. Kamma pikiran (mano-kamma).
  2. Kamma tetembungan (vaci-kamma).
  3. Kamma lelampah (kaya-kamma).

Ugi pirsani

besut