Ki Ageng Ngenis

Ki Ageng Ngenis ya iku anak wuragil Ki Ageng Séla. Saka dhawuh Sultan Pajang, Ki Ageng Ngenis gegriya ing Laweyan, Sala lan sawuse seda uga disarekake ing Laweyan. Dene garwane ya iku Nyai Ageng Ngenis sumare ing Kuthagedhe. Ki Ageng Ngenis peputra Ki Ageng Pamanahan kang dadi puncer anane kadhaton ing Mataram.