Kripik

Kripik iku nyamikan kang wujud irisan woh-wohan, pala kependhem, godhong-godhongan lan liya-liyané kang digorèng nganti garing.[1] Contoné ya iku kripik gedhang, kripik téla, kripik bayem, kripik témpé, kripik apel lan kripik-kripik liyané. Karebèn rasané gurih lan garing, adaté kripik iku digorèng nganggo glepung. Adaté kripik iku digorèng, nanging ana uga kang namung dipépé utawa digaringaké. Kripik iku adate duwé rasa asin, pedhes, legi, kecut lan gurih, nanging utawa camborané rasa-rasa mau.

Kripik

Cathetan sikilBesut