Dèwi Laksmi (Sangskreta Lakṣmī)inggih punika sekti utawi pasanganipun Déwa Wisnu. Ing Basa Jawi namanipun asring dipunserat saha dipunpocapaken minangka Lasmi.

Dewi Laksmi