Larungan iku upacara kang dianakaké saben tanggal 1 Sura ana ing tlatah pasisir Parangkusumo Ngayogyakarta.