Latin

Tembung Latin punika tegesipun inggih saged: