Layang Paulus Kolose

Layang Paulus Kolose, iku layang-layangé rasul Paulus marang jemuwah ing tlatah Kolose, Yunani.