Layang Pribadi inggih punika layang ingkang sipatipun pribadi saha boten resmi. Limrahipun layang pribadi punika dipunserat kanggé kulawarga, sanak kadang, kanca utawi kenalan. Layang pribadi ingkang badhé dipunserat dhumateng tiyang ingkang sepuh kedah nggatèaken tata kramanipun basa.

Format Layang Pribadi

besut

Pola utawi format layang pribadi inggih punika: 1. Kutha saha tanggal surat, inggih punika wonten pundi saha tanggal pinten layang pribadi dipunserat. 2. Nami saha ancasipun layang pribadi, 3. Salam pambika, 4. Pambika layang pribadi, isinipun nangkletaken kabar saha ngendikani manawi kabar ingkang ngirim layang pribadi séhat. 5. Isi layang pribadi, 6. Panutup, isinipun salam saha maturnuwun 7. Salam panutup 8. Nama saha tapak asma pengirim layang pribadi [1].

Titikanipun Layang Pribadi

besut

Layang pribadi gadhah ciri ingkang spesifik ingkang mbentenaken kaliyan serat sanèsipun, inggih punika:

  • Leléwaning basa ingkang dipun-ginakaken punika sipatipun personal. Bebas, boten resmi saha angsal ngginakaken basa sadinten e
  • Isi, amanat, saha isi serat punika warni-warni, minurut kaliyan kapentinganipun ingkang ndamel serat.
  • Boten merloaken kop serat saha aturan panyeratan kados serat resmi [2].

Cathetan suku

besut
  1. www.crayonpedia.org:Penulisan Surat Pribadi Archived 2012-05-31 at the Wayback Machine. (tanggal 7 Juni 2012)
  2. www.anneahira.com:Rahasia menulis surat pribadi Archived 2012-06-17 at the Wayback Machine. (tanggal 7 Juni 2012)