Métodhe Pendhidhikan

Métodhe Pendhidhikan,inggih punika cara – cara ingkang dipun-ginakaken ing prosès pendidikan supados saged nggayuh ancasipun pendidikan ingkang sampun dipuntetepaken. Paédahipun metode pendidikan inggih punika ndhèrèkaken tumindakan ndhidhik kanggé nggayuh ancasipun pendidikan kanthi efektif lan efisien.[1]

Faktor – faktor kanggé milah métodhe pendhidhikanBesut

a. Ancas ingkang sampun dipuntetepaken Ancas gadhah peran ingkang wigati kanggé namtukaken métodhe nanging boten wonten ungkapan ancas mengahalalkan sedaya cara.[2]

b. Lingkungan, suasana, lan fasilitas pendidikan. Lingkungan limrahipun kaiket kaliyan swasana lan fasilitas ingkang wonten. Kanthi swasana lan fasilitas ingkang bènten dipuntuntut cara nglaksanaaken pendhidhikan ugi bènten.

c. Sistem lan kurikulum pendidikan System lan kurikulum ingkang bènten – bènten ugi nuwuhaken model, pendekatan, lan strategi utawi mètode pendhidhikan ingkang bènten.

d. Kabetahan anak didik Metode pendidikan dipunjumbuhaken kaliyan tingkat perkembangan anak didik, kemampuan anak didik, situasi, lan kondisi anak didik.

e. Kemampuan pendidik Kemampuan punika saged meliputi kemampuan kanggé namtuaken, memfasilitasi, lan nglaksanaaken prosès belajar mengajar.

Jinising Métodhe PendhidhikanBesut

a. Métodhe pendidikan, utawi métodhe umum pendidikan. Métodhe punika boten mreluaken pendhidhikan lan pelatihan mligi. Métodhe punika dipun-ginakaken marang tiyang sepuh dados pendhidhik utama lan kawiwitan.[3]

b. Métodhe pengajaran, metode punika dipun-ginakaken ingsaklebetipun pendidikan formal wonten ing sekolah – sekolah. Pendidik, mliginipun dwija kedah prelu nyinaosi metode pengjaran.

c. Métodhe panalitèn pendidikan, metode punika kalebu metode pendidikan mligi ingkang dipun-ginakaken kanggé aji pelaksanaan program pendidikan. Metode punika ugi kanggé ngembangaken pendidikan pinika piyambak. Ingkang kalebu metode panalitèn pendidkan inggih punika survey lan eksperimen kanthi piranti ukur kados tes, wawancara, observasi, lan kuesioner.

Cathetan sukuBesut

  1. Danim,Sudarwan.1995.Media Komunikasi Pendidikan.Jakarta:Bumi Aksara.
  2. Kusdaryani,Wiwik dan Trimo.2009.Landasan Kependidikan.Semarang:Ikip PGRISemarang Press.
  3. Sudharto,dkk.2009.Pengantar Ilmu Pendidikan Semarang:FIP IKIP PGRI Semarang.