Makna (linguistik)

Makna ya iku miturut Leech salah sijiné kang bener-bener dadi acuan marang lambang. Teges saka "makna' ing basa Inggris miturut Ogden lan Richard pancen dadi pambahasan kang bener-bener ngentèkaké wektu. Mula, pancen dadi pembahasan awal kang wigati ing ngelmu Semantik.[1]

Buku The Meaning of MeaningBesut

Buku kang terbit ing taun 1923 uga ngandharaké teges-tegesé makna kaya ing ngisor iki!

  1. salah sijiné sipaf instrinsik.
  2. tetembungan kang bisa digayutaké karo tetembungan ing kamus.
  3. mapan ing sistem.

RujukanBesut

  1. Leech, Geoffrey N. (2003). Semantik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9793237899. OCLC 968520541.