Mangifera ya iku jeneng marga ing suku pelem-peleman utawa Anacardiaceae. Jumlah anggotane kurang luwih ana 35-40 jinising pelem-peleman kang kasebar ning tlatah Asia tropis, kang utama ana ning tlatah biogeografi Malesia. Salah sawijining, Mangifera indica, wis ditandur ning kebun-kebun produksi ning wewengkon tropis Bumi.

Wujud

besut

Wujudé kerep wujud wit gedhé, kang dhuwure bisa nganti 20 m utawa luwih, tanpa banir (oyot papan), karo wit kang gedhé lan pange dhuwur-dhuwur, mbentuk tajuk kang rapet lan ngrembuyung. Yèn disuwek, kulit batange bakal ngetokaké pulut kang bening wiwitane, banjur abang lan sansaya ireng ning wektu sapérangan jam. Pulut iku mambu terpentin lan nyegrak, bisa gawé lara kulit utawa iritasi, mligi kanggo wong kang sensitif.

Godhong-godhong ijen, gundul, kaya kulit, kasusun kanthi spiral utawa spiral rapet, pangé dawa, lan kerep ningggalke tatu kang ketara ning pange yèn rontok. Tanpa godhong panyangga.

Kembang mawa karang sajeroning malai, karo akèh kembang kang ukurane cilik, aktinomorf, cacahé 5, pange cekak banget kaya lungguh ning pang-pang malai. Bunga kebanyakan lanang bercampur dengan bunga-bunga hermafrodit (berkelamin dua). Buah batu, besar atau kecil, sok dengan daging buah yang berair dan berserat yang dapat dimakan, berbau harum terpentin. Biji belah, kadang-kadang dengan banyak embrio, terselubung thothok endokarp yang mengeras dan seperti kulit.