Manuk manyar

(Kaelih saka Manyar)

Manuk manyar inggih punika jinis manuk ingkang nedha jinis wiji utawi kalebet jinis "granivora", ingkang remen habitat kados ta pinggiran wana, rawa, saha sawah.

Manyar

Mangsa kawinipun dipunwiwiti nalika wulan April dumugi Oktober. Setunggal lanang saged ngawini langkung saking satunggal babon. Wonten ing Indonesia, dipunkenal manéka jinis manyar kalebet ing marga Ploceus anggota suku Ploceidae. Wonten sekawan jinis manyar ing Asia Tenggara saha tiga antawisipun saged katemokaken wonten ing Indonesia, inggih punika tempua (Ploceus philippinus), manyar jambul (Ploceus manyar), sarta manyar emas (Ploceus hypoxanthus). Sarang manyar bentukipun unik. Sarangipun kalebet salah satunggaling sarang ingkang paling rumit, wonten ing basa Inggris dipunsebut "weaver bird" ateges manuk penganyam. Manéka jinis sarang wonten ingkang dipunjangkepi kanthi "pintu tipuan" kanggé ngapusi pemangsanipun. Lawang mau katingal jelas déning pemangsa, déné lawang ingkang asli kasimpen. Pemangsa ingkang nyobi mlebet saking "pintu tipuan" bakal manggihaken margi buntu, boten kahubung kaliyan papan ingkang nyimpen tigan.