masuk angin inggih punika raos badan boten kepenak. masuk angin punika saged kajalaran saking kudanan, sayah, flu watuk pilek, lan sapanunggalane. obat kanggé masuk angin punika saged mawi obat utawi obat tradhisional kados ta kerokan.