Salah sawijine tokoh Filsafat analitik, lair ing Baku( Rusia), Lungo neng Amerika lan dadi wargo negoro Amerika Serikat. kabisane ngon logika olah pikir,matematika lan metodologi ilmu dientuk soko: Universitas Gambbridge, Gottingen lan London. Banjur deweke mulang soko taun 1940-1946 ing University of Illions. Kawit tahun 1946 mulang ingornel University lan dadi gurugedhe ing kono.

Tulisanne okeh ngenal ilmu-ilmu sing di entuk babagan positifisme logis, lan bahasa. deweke ugo dadi ko-editor soko Jurnal of symbolik Logic lanpenerjemah karyane gottlob Frege. Njero bukune Language and Philosophy (1949) Deweke nyadari gunane boso sing alus njero persoalan-persoalan filsafat. deweke sependapat menowo doktrim-doktrim boso kudu di anyari.