Mesjid Raden Jalalain

Mesjid iki kegolong tuwa lan antik. Wis wiwit jaman walisanga lan wis pindah kaping papat. Tahun 1730-an masehi dening Raden Jalalain. Paraga iki nyebarake Islam ing tlatah Salam- Muntilan ing sakupenge candi Ngawen.

Mosque in central Java

Saben Jumat Kliwon diselenggaraake kirab kanggo mengeti kyai Raden Jalalain seka Gulon menyang Kuncen.

pendhapa kanggo maneka warna kegiatan ing sebelah tengen masjid


Akeh munyuk ing panggonan iki