Metodhe problem solving

ya iku metodhe pasinaonan kanthi cara nglatih siswa ngadepi prekawis pribadén utawa kelompok kanggé dipecahaken piyambak utawa sareng-sareng.