Mike Dalton (Romo)

Michael Joseph "Mike" Dalton MBE MC (5 Mèi 1902-6 April 2009) punika satunggiling Romo militèr Katulik Roma Kanada.

Dalton dipunangkat dados Romo tanggal 21 Mèi 1932. Ing taun 1939, awal dumadosipun Perang Donya II, panjenenganipun selaras kaliyan kersanipun piyambak nggabung kaliyan Essex Scottish Regiment Angkatan Perang Kanada lan njibah ing Inggris, Prancis, Bèlgi, Walanda lan Jerman. Sanadyan panjenenganipun saged ngèndhani garis ngajeng amargi yuswa lan posisinipun, nanging Dalton nelakaken jejibahanipun punika kanggé ngladosi.

Dalton asring makarya ing garis ngajeng militèr lan asring mlampah sesarengan pasukanipun, mbetakaken gegamanipun manawi sami kesel. Dalton asring ngginakaken Jipipun, asring ugi nglanggar peraturan, nuju garis ngajeng peperangan kanggé mirengaken pangakenan dosa.

Dalton ugi sesarengan Essex Scottish Regiment salebeting Serangan Dippe ingkang pungkasanipun ngenes sanget. Dalton tumut ing misi sepindhah lan angka kalih nanging titah kanggé ndharat dipunbatalaken. Amargi rapat Romo, panjenenganipun boten rawuh ing misi kaping 3 ingkang kasil ndharat. Nalika mireng regimèn kasebat ndharat tanpa piyambakipun, piyambakipun ngupados dipunidinaken tumut, nanging panyuwunipun dipuntulak. Namung 44 saking 588 tiyang ingkang ndharat ing Dieppe kasil wangsul malih, sisanipun kaperjaya utawi kacipeng. Jejibahanipun Dalton maringi pirsa dhumateng kulawarga ingkang pejah.

Taun 1943 salebeting Riyaya Ambal Warsa Raja, Dalton dados Romo Katulik sepindhah ingkang dipuntunjuk minangka Member of the Order of the British Empire. Nalika Raja George VI maringaken bebungah taun 1943, Dalton maringi raja medhali kaagaman Katulik. Dalton salajengipun ugi dipunparingi bebungah Military Cross kanggé kekendelanipun.

Dalton tetep ngriyayakaken Misa dumugi tilar donyanipun. Nalika pejahipun, Dalton dipunpitados minangka Romo Katulik paling sepuh ing Kanada lan tiyang paling sepuh ingkang taksih gesang ingkang ngladosi Perang Donya II.