Mimpi Sèmah Sang Juru Iwak

Mimpi Sèmah Sang Juru Iwak punika karya lukisan Hokusai, sang palukis Jepang. Lukisan punika ingkang kagolong erotis, dipundamel kirang langkung ing taun 1820. Ing lukisan punika wonten tiyang wadon lukar ingkang dipunkekep déning oktopus (nus ageng).

Lukisan Hokusai.