Amangkurat IV: Béda antara owahan

Gedhéné ora owah ,  4 taun kepungkur
c
éjaan using AWB
c (éjaan using AWB)
c (éjaan using AWB)
==Silsilah==
 
Nama aslinipun inggih punika Raden Mas Suryaputra, putra saking [[PakubuwanaPakubawana I]] ingkang lair saking permaisuri Ratu Mas Blitar (keturunan Pangeran Juminah, putra [[Panembahan Senopati]] kaliyan Retno Dumilah putri Madiun).
 
Amangkurat IV kagungan putar-putra ingkang ing antawisipun dados tokoh-tokoh ingkang wigati, kadosta, saking permaisuri lair [[PakubuwanaPakubawana II]]<ref name="internet 1">[http://jogjanyadita.blogspot.com/2008/09/amangkurat-iv-leluhur-raja-jawa.html]</ref> pendiri keraton [[Surakarta]],saking selir Mas Ayu Tejawati lair [[HamengkubuwanaHamengkubawana I]] raja kapisanan ing [[Yogyakarta]], lan saking selir Mas Ayu Karoh lair [[Arya Mangkunagara]], bapa saking [[Mangkunagara I]].
 
=Kadadosan saking Pangangkatanipun==
 
Pangeran Arya Dipanagara inggih punika putra [[PakubuwanaPakubawana I]] ingkang lair saking selir. Nalika taun [[1719]] piyambakipun dipunparingi tigas nangkep Arya Jayapuspita, pemberontak saking [[Surabaya]] (rayi Adipati Jangrana). Mireng warta sédanpun sang bapa ingkang dipunlajengaken kanthi pengangkatan Amangkurat IV minangka raja énggal dadosaken Dipanagara boten purun kondur ing Kartasura..<ref name="internet 2">[http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/sejarah]</ref>
 
Arya Dipanagara lajeng ngangkat piyambakipun dados raja kanthi gelar Panembahan Herucakra ingkang jumeneng ing [[Madiun]]. Piyambakipun gabung kaliyan kelompok Jayapuspita ingkang dumunung ing [[Mojokerto]]. Sesarengan, nyusun pemberontakan tumrap Amangkurat IV ingkang angsal dhukungan saking VOC.
Pangeran Blitar lajeng nyerang istana kanthi dhukungan saking kaum ulama ingkang boten remen kaliyan VOC. Pangeran Purbaya lan Arya Mangkunagara (putra Amangkurat IV) kagabung ing salebeting pemberontakan punika. Ananging amargi pihak Amangkurat IV langkung kiat, para pemberontak pungkasanipun nyingkir ninggalaken Kartasura.
 
Pangeran Blitar lajeng mbangun malih kutha Karta (bekas istana Mataram jaman Sultan Agung). Piyambakipun ngangkat piyambakipun dados raja kanthi gelar Sultan Ibnu Mustafa Paku BuwanaBawana, lan kerajaanipun dipunsebut Mataram Kartasekar.
 
Pakdhé Amangkurat IV, inggih punika Arya Mataram ugi ninggalaken Kartasura pinuju [[Pati]] ing pundi piyambakipun ngangkat piyambakipun dados raja ing mrika.<ref name="internet 3">[http://wongwedoknusantara.blogspot.com/2011/07/ratu-amangkurat.html]</ref>
Amangkurat IV lajeng wonten perkawis kaliyan Cakraningrat IV bupati [[Madura]] (kilén). Cakraningrat IV punika ndhérék merangi pemberontakan Jayapuspita ing [[Surabaya]] taun [[1718]] rumiyin. Piyambakipun kagungan kapitadosan bilih [[Madura]] badhé langkung makmur menawi wonten ing sangandhapipun VOC tinimbang Kartasura ingkang dipunanggep bobrok.
 
Hubungan kaliyan Cakraningrat IV lajeng saé malih sabibaripun dipunpendhet minangka mantu Amangkurat IV. Samangké Cakraningrat IV punika mbrontak dhateng [[PakubuwanaPakubawana II]], gantosipun Amangkurat IV.
 
Amangkurat IV piyambak gerah nalika wuan [[Maret]] [[1726]] amargi dipunracun. Sadéréngipun sampet manggihaken pelakunipun, piyambakipun séda nalika tanggal 20 [[April]] [[1726]].
 
Amangkurat IV dipungentosi putranipun ingkang nembé 15 taun kanthi gelar [[PakubuwanaPakubawana II]] minangka raja Kartasura salajengipun.
 
== Kapustakan ==
{{start box}}
{{succession box |
before=[[PakubuwanaPakubawana I]] |
title=[[Sunan Kartasura]] |
years=1745-1749 |
after=[[PakubuwanaPakubawana II]]<br />([[Sunan Surakarta]])
}}
{{end box}}
348.872

besutan