Paramasastra Jawa: Béda antara owahan

79 bèt wis ditambahake ,  3 taun kepungkur
sithik
c (sithik)
(sithik)
Tata basa Jawa akèh njupuk istilah saka basa Sangskreta. Tata basa Sangskreta iki katurunaké manèh déning [[Panini]]. Ing jaman Jawa anyar, [[Ranggawarsita]] uga gawé ''[[Serat Paramasastra Jawi]]'' kang umumé digunakaké saiki.
 
Artikel iki majar paramasastra basa Jawa sacara cekak.
==Konsèpsi dhasar==
 
 
==Undha-usuk basa==
Nalika cecaturan nganggo basa Jawa, ora mung kudu migatèkaké kaidah basa, nanging uga kudu nuhoni unggah-ungguhing basa, ya iku kudu ngetrapaké tataran basa sing cocog marang wong sing diajak wicara. Marang sepadha-padha utawa kanca saumuran, bisa dianggo tataran basa [[Basa Jawa Ngoko|ngoko]]. Nanging marang wong sing luwih tuwa utawa kinurmatan, kudu nganggo tataran basa [[Basa Jawa Krama|krama]].
 
== Liya-liya ==
===Konsèpsi dhasar===
Tata pikir [[wong]] Jawa wiwit jaman biyèn wis meruhi anané "cipta-rasa-karsa". Dhèskripsi filsafat bab basa dumadi saka tataran "madubasa-madurasa-madubrata" sing nyakup "purwa-madya-wasana". Madubasa, iku kawruh bab sopan-santun lan adat-istiadat nalika migunakaké basa. Madurasa, iku ngenani tepasalira, tepa-tepi, unggah-ungguh, éguh-tangguh, tuju-panuju, empan-papan, kala-mangsa lan duga-prayoga. Déné madubrata, ngenani bab éling lan waspada, nawung kridha lan pangastuti.<ref>''Paramasastra Basa Jawa'', Dr. Aryo Bimo Setiyanto, SH, Panji pustaka Yogyakarta ISBN 979-25-2732-X</ref>
 
===Struktur basa===
Minangka srana komunikasi, struktur basa Jawa katata jroning [[aksara]] lan [[tembung]] sing karangké dadi [[ukara]], kanthi migatèkaké paugeran kang gumathok miturut konsèpsi dhasar ing dhuwur. Kanggo milah struktur basa kanthi luwih jero dipigunakaké sawetara èlmu sing tansah dipatrapaké nalika nyinaoni basa, ya iku antara liya:
* [[Widya aksara]] (''fonologi'')
* [[Widya makna]] (''semantik'')
 
 
==Undha-usuk basa==
Nalika cecaturan nganggo basa Jawa, ora mung kudu migatèkaké kaidah basa, nanging uga kudu nuhoni unggah-ungguhing basa, ya iku kudu ngetrapaké tataran basa sing cocog marang wong sing diajak wicara. Marang sepadha-padha utawa kanca saumuran, bisa dianggo tataran basa [[Basa Jawa Ngoko|ngoko]]. Nanging marang wong sing luwih tuwa utawa kinurmatan, kudu nganggo tataran basa [[Basa Jawa Krama|krama]].
 
==Réferènsi==