Wikipedia:Apa sing diarani artikel?: Béda antara owahan

Artikel ing kéné béda-béda mutuné, saka sing dhuwur mutuné kaya ta [[:en:WP:FA|artikel utama]] ngangsi sing asor mutuné [[:en:WP:CSD|sing kudu gagé dibusak]]. Sawenèh artikel [[:en:wp:content|isiné (kontèné)]] dawa tur pepak, déné uga ana sing isiné cendhak (bokmanawa isih awujud [[:en:Wikipedia:Stub|rintisan]]) utawa mutuné kurang.
 
==NamespaceMandala aran==
{{Main|:en:Wikipedia:Administration#Data structure and development}}
{{Shortcut|WP:NS0|WP:MAINSPACE|WP:ARTICLESPACE}}
"Artikel" kalebu ing '''mandala-aran pokok''' saka kaca-kaca Wikipédia (uga diarani "'''mandala-aran artikel'''" utawa mung "'''mandala pokok'''").
{{Main|Wikipedia:Administration#Data structure and development}}
"Articles" belong to the '''main namespace''' of Wikipedia pages (also called "'''article namespace'''" or simply "'''mainspace'''").
 
The '''mainMandala-aran namespacepokok''', '''articlemandala-aran namespaceartikel''', orutawa '''mainspacemandala pokok''' is theiku [[:en:Wikipedia:Namespace|namespacemandala-aran]] ofing WikipediaWikipédia thatsing containsisiné themirunggan kanggo encyclopediabauwarna proper—that(énsiklopédhi)—ya isiku, wherepapan panggonané "live"artikel WikipediaWikipédia articles"sing residesajati", askuwalikané opposed tokaca [[:en:Wikipedia:About the Sandbox|SandboxKothak wedi]] pages.
 
TheMandala-aran mainpokok namespaceiku ismandala-aran thegawan defaultsing namespaceora andnganggo doesater-ateré notnalika usenjenengi akaca prefix in article page namesartikel. ThisIki isbéda distinctsaka frommandala-aran otherliyané namespacessing wheremesthi pagenganggo namesater-ater areing alwaysjeneng prefixedkacané bykanggo annandhani indicatorasalé of the particular namespace in which the page residesmandala-aran. For exampleContoné, allkabèh [[:en:Wikipedia:User page|userkaca pagespanganggo]] arediater-ateri prefixed bydéning <code>"'''UserPanganggo:'''"</code>, their [[:en:Wikipedia:Talk page|talkkaca pagesparembugané]] bydéning <code>'''"UserParembugan talkPanganggo:"'''</code> [[:en:Wikipedia:Template namespace|templatescithakan]] bydéning <code>'''"TemplateCithakan:"'''</code> andlan variousmanéka typeswerna ofjinis internalkaca administrativeadministratif pagesinternal bydéning <code>'''"Wikipedia:"'''</code> (suchkaya asta thiskaca pageiki). ThusMulané, anykaca pageapa createdwaé sing digawé ''withouttanpa'' suchater-ater abakal prefixotomatis willdigolongaké automaticallying bemandala-aran placed in the article namespaceartikel.
 
The main namespace does not include any pages in any of the specified [[wikipedia:namespace|namespace]]s that are used for particular purposes, such as:
63.816

besutan