Kuran: Béda antara owahan

36 bèt wis dibusak ,  5 taun kepungkur
éjaan, replaced: Al-Quran → Kuran (4), antarane → antarané, badhe → badhé, beda → béda , Daftar → Pratélan, dene → déné (2), Dene → Déné, dereng → dèrèng, Dhaptar → Pratélan, dipun → dipun (8), dipunginakaken → dipun...
(éjaan, replaced: Al-Quran → Kuran (4), antarane → antarané, badhe → badhé, beda → béda , Daftar → Pratélan, dene → déné (2), Dene → Déné, dereng → dèrèng, Dhaptar → Pratélan, dipun → dipun (8), dipunginakaken → dipun...)
{{Islam}}
'''Al Qur'an''' punika kitab sucinipun agama [[Islam]]. Ummat [[Islam]] pitados bilih Al Qur'an punika puncakpucuk lan panutuping wahyu [[Allah]] kanggekanggé manungsa. Piwulang punika dipun wulangakendipunwulangaken marang Nabi [[Muhammad]] SAW kanthi lantaran Malaikat Jibril.
 
MenawiManawi dipun runutdipunrunut saking ngelmungèlmu basa, Al Qur'an punika tegesipun "wewacan" utawi "kang diwaca bola-bali." Ukara punika saking ''qara'a'' (قر أ) ingkang tegesipun "maca". Panggianing ukara punika saged dipunmangertosi ing ayat 17 lan 18 Surat Al-Qiyaamah.
[[Gambar:Quran.png|thumb|Al Quran]]
 
== Terminologi ==
Dr. Subhi Al Salih ngandharake artinetegesé Al-Qur'an kanthi makaten:
 
''"Kalam [[Allah]] SWT kang awujud mukjizat kang lumantar [[Nabi]] [[Muhammad]] kang tinulis ing mushaf (lembaran) lan diriwayatake kanthi mutawatir (terus nyambung kanthi bener) lan yèn maca awujud ibadah."''
 
DeneDéné [[Muhammad]] 'Ali ash-Shabuni ngandharake kanthi ukara:
 
''"Al-Qur'an iku kalam Allah kang tanpa tandhing, tinurunake marang Nabi Muhammad pungkasaning para nabi lan rasul, kanthi lantaran malaikat Jibril.as lan tinulis ing mushaf-mushaf kang banjur tekan kita kabèh kanthi mutawatir, lan yèn maca lan nyinaoni bakal dianggep ibadah, kanthi diwiwiti surat Al-Fatihah lan ditutup surat An-Nas"''
 
kanthi katrangan kados ing nginggil punika, Al Qur'an dipunbedakaken kaliyan kitab sadèrèngipun [[Nabi]] [[Muhammad]], ya iku [[Kitab Torèt]] utawa [[Injil]].
 
== Dasanama Al Qur'an ==
{{Islam}}
Ing kitab suci punika ugi wonten katrangan bilih Al Qur'an uga nggadahi dasanama utawi sebutan-sebutan sanesipun. Ing basa Indonésia dipun wastanidipunwastani Sinonim utawi persamaan katatembung.
* Al-Kitab, QS(2:2),QS (44:2)
* Al-Furqan (kang mbedakake bener luput): QS(25:1)
* Adz-Dzikr (kang menehimènèhi pepeling): QS(15:9)
* Al-Mau'idhah (piwulang/pitutur): QS(10:57)
* Al-Hukm (aturan/ ukum): QS(13:37)
* Al-Qaul (pocapan) QS(28:51)
 
== Gegayutanipun kaliyan kitab-kitab sanessanès ==
 
Al Qur'an ugi wonten gayutipun kaliyan kitab saderingipun (Torèt, Zabur, Injil, lan lembaran Ibrahim).
 
* Al Qur'an nuntut supados piyantun Islam pitados bilih kitab-kitab punika wonten QS(2:4)
* Al Qur'an tinitah kanggekanggé ngleresaken lan pamawas kitab-kitab saderengipunsadèrèngipun. QS(5:48)
* Al Qur'an dados referensi kanggekanggé ngicalaken sulaya ing antaraneantarané rasul-rasul kang beda béda . QS(16:63-64)
* Al Qur'an ngleresaken sejarahsajarah. Ing kitab pungkasan punika wonten carita-carita ngenani umat lan uga rasul-rasul kepungkurkapungkur. Ing sawetara carita, wonten ingkang boten sami kaliyan menapa ingkang sinerat ing kitab sanesipun.
 
== Prosés tumuruning ==
 
* Malaikat nglebetaken wahyu dhateng salebeting manahipun Nabi Muhammad.
* Malaikat memba rupa dados tiyang jaler lan murukaké marang Rasululllah.
* Wahyu tumurun kados déné thing-thingan lonceng.
* Malaikat boten memba rupa dados sinten-sinten lan nekani Nabi Muhammad kanthi pawakan aslinipun.
 
== Peranganing Al Qur'an ==
Al Qur'an punika sinusun saking 114 perangan kang sinebut ''surat'' utawa ''surah.''Saben surat dipuncacah malih dados sawetara ayat. Surat kang paling dawa inggih punika Al Baqarah (286 ayat) lan paling cekak Surat Al kautsar (3 ayat). Sedayanipun wonten 6236 ayat. Angka punika wonten ingkang béda ing antawisipun ahli satunggal lan satunggalipun, ananging wosipun sami. Umumipun namung perkara sulaya cara ngetangipun kemawon. Surat-surat kang dawa dipunperang malih kanthi sebutan ruku'. Ruku' iku kumpulaning ayat kang ngrembag perkawis tinamtu.
 
MenawiManawi dipilah saking panggenan tumurunipun, Al Qur'an dipunpilah dados kalih: Surat-surat makkiyah lan Madaniyah. Surat Makkiyah inggih punika surat kang wahyune tumurun nalika ing Mekkah, denedéné Madaniyah tumurun ing Madinah. Umumipun, surat Madaniyah langkung dawa tinimbang Makkiyah.
 
Ing pamilahan liyaneliyané, Al qur'an dipunpilah dados 30 perangan kanthi dawaning wos ingkang sami. Perangan-perangan punika sinebut juzjus. Pamilahan punika kanggekanggé nggampilake menawimanawi badhebadhé maos AL Qur'an ing wektu satunggal wulan (30 dina).
 
Wonten malih pamilahan kanthi ngrujuk dawa-cekakeipun:
* Assab’uththiwaal (pitung surat kang dawa). Inggih antawisipun Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaa’, Al-A’raaf, Al-An’aam, Al Maa-idah, lan Surat Yunus.
* Al Miuun, (luwih sekasaka satus ayat), inggih antawisipun Surat Hud, Yusuf, Mu'min, lan sapiturute.
* Al Matsaani, (kurang sekasaka satus ayat), inggih antawisipun Al-Anfaal, Al-Hijr, lan liya-liyaneliyané.
* Al Mufashshal, (surat-surat cekak), inggih antawisipun Adh Dhuha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lan liyan-liyaneliyané.
 
== Adab Tumrabe Al-Qur'an ==
Saderengipun nyenggol utawa nyekel mushaf Al Qur'an, sawijining muslim supados ngresiki badanipun lan kang wigati wudhu langkung rumiyin. Perkawis punika linandhasan tradisi lan interpretasi literal saking surat Al Waaqi'ah ayat 77 dumugi 79.
 
== SejarahSajarah Tumuruning AL Qur'an ==
=== Tumuruning Al Qur'an ===
Al Qur'an tumurun kanthi dangunipun 23 taun. Mangsa punika dipilah malih dados kalih: Mekkah lan Madinah. Jaman wonten Mekah wekdalipun 13 taun, denedéné Madinah 10 taun, Dados genep ing 23 taun.
 
=== Kodifikasi AlQur'an lan Ngrembakane ===
[[Gambar:Qur'anic Manuscript - 3 - Hijazi script.jpg|thumb|upright|Naskah Quran saka abad ka-7, tinulis ing [[aksara Hijazi]].]]
Miturut saking kalangan [[Singah]], sawetawissawatawis [[sufi]], kaliyan sawetawissawatawis ulama [[Sunni]], Ali ingkang nata lembaran-lembaran (mus'haf) Quran kanthi lengkap sasampunipun [[Muhammad]] séda.
Ing kalangan Sunni, umumipun, rerangkèn mus'haf punika karakit saé kanthi sesarengan. Sasampunipun 70 sahabat séda ing [[Perang Yamama]], khalifah [[Abu Bakar]] mutusaken supados wonten Quran ingakng rinakit kanthi saé. Ing jaman punika, umumipun tiyang-tiyang sami nyimpen perthalan-perthalan Quran, kapisah lan boten runtut. Para hafidz (tiyang ingkang apal Quran) banjur dipun kempalakendipunkempalaken, klebu [[Zaid bin Tsabit]]. Tiyang-tiyang punika banjur ngumpulaken lembaran-lembaran ingkang sumebar ing sadéngahsadhengah sahabat lan karakit dados satunggal.<ref name="ReferenceA">{{Hadith-usc|bukhari|usc=yes|6|60|201}}</ref>
[[Gambar:Uthman Koran-RZ.jpg|thumb|left|Naskah Quran abad ka-9.]]
 
Ing warsa [[650]], nalika Islam rumambah ing sakiwa tengenipun lempongan Arab, utamanipun ing [[Iran|Pèrsi]], [[Levant]], lan Afrika Lor; Khalifah katelu, [[Utsman bin Affan]], mréntahaken supados wonten ana Quran ingkang standarbaku. Perkawis punika gegandhèngan saking pangucapan Quran kanthi céngkok ingkang bènten kaliyan ingkang dipun ucapakendipunucapaken ing Madinah lan Makkah. Utsman ngandharaken supados cèngkok ingkang dipun -ginakaken punika saking céngkok [[Suku Quraisy]] amargi Muhammad saking suku punika. Limang hafidz damel turunan saking mushaf pisanan ing jaman Abu Bakar ingkang kasimpen déning [[Hafsah binti Umar]]. Mushaf punika banjur kondhang kanthi jejuluk [[Mushaf Utsmani]] ingkang dados lelandhesan tiyang Islam sadonya dugi dinten sapunika.<ref>Mohamad K. Yusuff, [http://www.irfi.org/articles/articles_251_300/zayd_ibn_thabit_and_the_glorious.htm Zayd ibn Thabit and the Glorious Qur'an]</ref><ref>The Koran; A Very Short Introduction, Michael Cook. Oxford University Press, pp. 117–124</ref>
 
Wujud Quran ingkang katedhak punika, ing kalangan sarjana modernmodhèren, umumipun dipun anggepdipunanggep cathethan ngendikanipun Muhammad. Déné, kagem muslim, Quran punika tumurun saking [[Allah]]. Punapa mawon ingkang kapacak ing Quran asring dados pirembugan ing antaranipun para sarjana, utamanipun gegandhèngan kaliyan sajarah Quran ingkang dianggep saged kemawon keplesed nulis nalika dipun rangkumdipunrangkum.<ref>{{cite web|last=Arthur Jeffery and St. Clair-Tisdal et al,Edited by Ibn Warraq, Summarised by Sharon Morad, Leeds|url=http://debate.org.uk/topics/books/origins-koran.html|title=The Origins of the Koran: Classic Essays on Islam's Holy Book |accessdate=2011-03-15}}</ref><ref>*F. E. Peters (1991), pp.3–5: "Few have failed to be convinced that the Quran is the words of Muhammad, perhaps even dictated by him after their recitation."</ref>
 
== Salin basa lan tafsir Al Qur'an ==
Upaya kanggé mangertosi menapa kang wonten ing Al Qur'an tinulad ing sawetara basa lan tinafsir kanthi manéka warna cara. nanging, tafsir punika namung saderma upayaning manungsa lan boten pikantuk nggantos tekstèks aslinipun.
 
=== Salin basa ===
Tarjamah utawi salin basa Al Qur'an utawi salin basa kang literal lan ora disartani interpretasi kang tebih. Salin basa punika boten dianggep taksih derengdèrèng bisa diwaos kanthi menapa wontenipun. Kedah tiyang tinamtu kang nguwaosi ngélmu-ngélmu agama lan basa arab kang bener supados mangertos saestu kandhutanipun.
 
Salin basa ing [[Basa Indonésia]] ing antawisipun:
# Tafsir Al Mishbah déning Prof Quraish Shihab
 
== DaftarPratélan pustaka ==
 
* Departemen Agama Républik Indonésia -- ''Al-Qur'an dan Terjemahannya''.
 
== Uga delengen ==
* [[DhaptarPratélan Surat-Surat Al Qur'an]]
* [[Islam]]
* [[Nabi Muhammad]]
 
== Rujukan ==
* [http://alquran-online.anna-world.com/ Al Quran Online Translation & Listen]
* [http://www.sunnipath.com/Resources/PrintMedia/Books/B0040P0000.aspx Ulum al Qur'an by Ahmad von Denffer]
* [http://www.cimbuak.net/component/option,com_quran/Itemid,75/ Cimbuak.net] Salin basa Al-QuranKuran ing basa Indonésia.
* [http://www.faizani.com/quran-koran/index.html Faizani.com] salin basa Al-QuranKuran ing basa Inggris.
* [http://www.freequran.org Freequran.org] TerjemahanPertalan Al-QuranKuran dalam beberapa basa.
* [http://www.e-mushaf.com e-mushaf.com] Salin basa Al-QuranKuran ing manekamanéka basa (16 basa).
 
{{alquran}}
352.737

besutan