Globalisasi: Béda antara owahan

6 bèt wis ditambahake ,  2 taun kepungkur
éjaan, replaced: bagéan → pérangan, dipunginaaken → dipun-ginakaken (2), etnis → ètnis, panyebab → jalaran (2), sabagéyan → sapérangan
(→‎Sajarah globalisasi: éjaan, replaced: dipuntemokaken → pinanggih)
(éjaan, replaced: bagéan → pérangan, dipunginaaken → dipun-ginakaken (2), etnis → ètnis, panyebab → jalaran (2), sabagéyan → sapérangan)
Tembung "globalisasi" kapendhet saking tembung ''global'', ingkang maknanipun ''universal''. Globalisasi dèrèng nggadhahi dhéfinisi ingkang mapan, kejawi namung <!--sekedar=sauger (ngoko) = saugi (krama)-->saugi dhéfinisi karya (''working definition''), saéngga gumantung saking sisih pundi tiyang mriksani. Wonten ingkang mastani satunggiling prosès [[sosial]], utawi prosès [[sajarah]], utawi prosès alamiah ingkang badhé andadosaken sadaya bangsa lan [[nagara|nagari]] ing donya tansaya kaiket satunggal kaliyan satunggalipun, mujudaken satunggiling tatanan kagesangan énggal utawi manunggaling <!--(?)''kesatuan''--> ko-éksisténsi kanthi nyingkiraken wates-wates géografis, [[ékonomi]] lan [[budaya|budaya masarakat]].
 
[[Mitos]] ingkang wonten prekawis globalisasi inggih punika bilih prosès globalisasi badhé ndamel donya dados sragam. Prosès globalisasi badhé mbusek idhéntitas lan jati dhiri. [[budaya|Kabudayan]] lokal utawi [[etnisètnis]] badhé kauntal déning kekiyatan budaya ageng utawi kekiyatan budaya global.
 
Panganggep utawi pikiran ing nginggil kasebat boten sadayanipun leres. Kemajengan [[tèknologi komunikasi]] saèstu sampun ndamel wates-wates lan let dados ical lan boten wonten ginanipun. John Naisbitt (1988), ing bukunipun ingkang asesirah ''Global Paradox'' punika nelakaken prekawis ingkang malah nggadhahi sipat paradhoks saking fénoména globalisasi. Naisbitt (1988) ngajengaken pokok-pokok pikiran sanès ingkang arupi paradhoks, inggih punika tansaya dados universal, tumindak kita tansaya kasukuan, lan menggalih lokal, tumindak global. Perkawis punika dipunmaksudaken kita kedah <!--konsèntrasi--> mituhu dhumateng perkawis-perkawis ingkang nggadhahi sipat ètnis, ingkang namung dipundarbèni golongan utawi masarakat punika piyambak ingkang dados modhal pangembangan tumuju donya internasional.
 
* Para '''tradisionalis''' boten pitados bilih globalisasi saweg dumados. Para '''tradisionalis''' kagungan pendhapat bilih fénoména punika namung mitos utawi, manawi pancèn wonten, namung dipunageng-agengaken. Para '''tradisionalis''' ngrujuk bilih [[kapitalismé]] sampun dados setunggiling fénoména [[internasional]] ingkang dangunipun atusan taun. Punapa ingkang saweg kita alami sapunika namung arupi tahap lajengan, utawi [[évolusi]], saking prodhuksi lan perdagangan kapital.
* Para '''transformasionalis''' wonten ing antawisipun para globalis lan tradisionalis. Para '''transformasionalis''' sarujuk bilih prabawa globalisasi sampun dipunlangkung-langkungaken déning para globalis. Nanging, para '''transformasionalis''' ugi kagungan pendhapat bilih bodho sanget manawi kita nyangkal kawontenanipun konsèp punika. Posisi téoritis punika kagungan pendhapat bilih globalisasi kedahipun dipunpahami dados "''saprangkat sesambetan ingkang wonten kaitanipun setungal lan satunggalipun kanthi murni nglampahi satunggiling kekiyatan, ingkang sabagéyansapérangan ageng boten dumados sacara langsung''". Para '''transformasionalis''' nelakaken bilih prosès punika saged kawalik, mliginipun nalika perkawis kasebat négatif utawi, sakbotenipun, saged dipunkendhalèni.
 
== Sajarah globalisasi ==
{{utama|antiglobalisasi}}
[[Gambar:No2g8.jpg|thumb|250px|right|Gerakan antiglobalisasi]]
Antiglobalisasi punika satunggaling istilah ingkang umum dipunginaakendipun-ginakaken kanggé maparaken sikap pulitis tiyang-tiyang lan golongan ingkang nentang prajanjèn dagang global lan lembaga-lembaga ingkang ngatur perdagangan antarnagari kados Organisasi Perdagangan Donya ([[WTO]]).
 
"Antiglobalisasi" dipunanggep déning sapérangan tiyang minangka [[obahan sosial]], sauntawis sanèsipun nganggep minangka istilah umum ingkang njangkep sapérangan obahan sosial ingkang bènten-bènten. Punapa kémawon maksadipun, para pangikut antiglobalisasi dipunmangunggalaken ing perlawanan dhumateng ékonomi lan sistem perdagangan global sapunika, ingkang miturut tiyang-tiyang punika ngikis lingkungan gesang, hak-hak buruh, kadhaulatan nasional, donya katiga, lan kathah malih panyebabjalaran-panyebabjalaran sanèsipun.
 
Nanging, tiyang-tiyang ingkang dipunparingi cap "antiglobalisasi" asring nulak istilah punika, lan langkung remen nyebat dhirinipun minangka Gerakan Kaadilan Global, Gerakan saking Sedaya Gerakan utawa sapérangan istilah sanèsipun.
* '''Globalisasi Perdagangan'''. Perkawis punika mawujud ing wangun panurunan lan penyeragaman tarif sarta pambusakan manéka warni rerendhet ''nontarif''. Kanthi makaten kagiyatan perdagangan lan ''persaingan'' dados sansaya énggal, ketat, lan ''fair''.
 
'''Thompson''' nyathet bilih kaum globalis ngeklaim wekdal punika sampun dumados sawijining intensifikasi sacara rikat ing investasi lan perdagangan internasional. Umpaminipun, sacara nyata perékonomian nasional sampun dados bagéanpérangan saking perékonomian global ingkang ditengarai kaliyan wontenipun kakiyatan pasar donya.
 
=== Kasaéan globalisasi ékonomi ===
* '''Produksi global saged dipuntingkataken'''
Pandangan punika selaras kaliyan téyori 'Kauntungan Komparatif' saking [[David Ricardo]]. Langkung spésialisasi lan perdagangan [[faktor prodhuksi|faktor-faktor prodhuksi]] donya saged dipunginaakendipun-ginakaken kanthi langkung èfesién, output donya nambah lan masarakat badhé pikantuk kauntungan saking spésialisasi lan perdagangan ing wangun ''pendapatan'' ingkang saya ningkat, ingkang salajengipun saged ugi ningkataken pamblanjan lan [[tabungan]].
 
* '''Ningkataken kamakmuran masarakat ing satunggaling nagari'''
348.872

besutan