Hyang: Béda antara owahan

6 bèt wis ditambahake ,  6 taun kepungkur
éjaan, replaced: dipunginaaken → dipun-ginakaken (2), . → ., ngginaaken → ngginakaken (3)
Top4Bot (parembugan | pasumbang)
éjaan, replaced: biasa → biyasa, dipunkenal → kaloka, Indonesia → Indonésia, makhluk → makluk, menawi → manawi, Menawi → Manawi (5), Menungsa → Manungsa, pernyataan → tetélan, prestasi → prèstasi, setunggaling → satunggiling (4)...
Top4Bot (parembugan | pasumbang)
éjaan, replaced: dipunginaaken → dipun-ginakaken (2), . → ., ngginaaken → ngginakaken (3)
Larik 1:
Tembung '''Hyang''' ngrujuk ing satunggiling Dat Abadi lan Supernatural, biasanipun dipunwastani ngawasi lan mréntah [[manungsa]] lan alam semesta utawi jagat raya. Prakawis punika saged ugi dipunginaakendipun-ginakaken kanggé ngrujuk ing sapérangan konsep-konsep ingkang mempèr kaliyan prakawis punika umpaminipun satunggiling wangun ènèrgi utawi kasadaran ingkang ngrasuk ing sadaya alam semesta, ing pundi kawontenan Hyang ndamel alam semesta wonten; sumber sadaya ingkang wonten; Kebajikan ingkang paling saé lan paling inggil ing sadaya makluk gesang; utawi punapa kémawon ingkang boten saged dipunmangertos utawi dipunjelasaken.
 
Kathah tafsir tumrap asma “Tuhan” punika ingkang sami tetentangan satunggal lan satunggalipun. Punapa punika teges ingkang leres? Éwadéné kapercayaan dhumateng “Tuhan” wonten ing sadaya kabudayan lan peradaban, nanging tegesipun bènten-bènten.
Larik 6:
 
== Tuhan utawi Déwa? ==
Ing basa Malayu utawi basa Indonésia; kalih [[konsep]] utawi asma ingkang wonten sesambetanipun kaliyan “Ketuhanan”, inggih punika: Tuhan piyambak lan [[Déwa]]. Panganut monotéisme biasanipun nolak ngginaakenngginakaken tembung [[Déwa]] ing Indonésia, nanging saleresipun prakawis punika boten wonten dhasaripun. Amargi ing [[Prasasti Trengganu]], [[prasasti]] paling sepuh ing [[basa Malayu]] ingkang kaserat ngginaakenngginakaken [[Huruf Arab]] ([[Huruf Jawi]]) nyebat “Sang Déwata Mulya Raya”. Pripun mawon, ing mangsa sapunika, pangertèn tembung Tuhan dipunginaakendipun-ginakaken kanggé ngrujuk ''Tuhan'' ingkang tunggal, sauntara Déwa dipunanggep ngandhet teges salah satunggal saking kathah tuhan saéngga langkung ngacu tumuju [[politèisme]].
 
Sacara [[filsafat]], prèstasi ing pamadosan Tuhan biasanipun nggadhahi ujung ing pinanggihan éksistensi Tuhan kémawon, lan boten ngantos dumugi ing substansi prekawis Tuhan. Ing istilah filsafat éksistensi Tuhan punika kaloka kanthi istilah absolut, distinct lan unique.
Larik 30:
Manungsa salebetipun madosi tuhan kanthi bekel kamampuan pangginaan akalipun saged dumugi ing tingkat éksistesinipun. Lanjeng saged punapa boten manungsa nerasaken dumugi substansi tuhan punika piyambak? Kamungkinan dumugi sapunika, kamutlakan tuhan njalari manungsa ingkang relatif punika boten saged njangkau substansi tuhan. Pramila informasi prakawis substansi tuhan punika punapa, temtu asalipun saking sang mutlak utawi tuhan punika piyambak. Pripun tuhan ingkang mutlak punika ngirimaken informasi dumugi ingkang relatif?
 
Ing donya punika kathah agami ingkang klaim dados ingkang mbeta warta saking tuhan. Malah wonten agami ingkang dipundamel manungsa (ingkang relatif) kalebet pendamelan substansi tuhan punika temtu. Amargi kathahipun asma lan ajaran agami ingkang kathah variasinipun boten njamin sadaya punika leres. Manawi substansi si mutlak punika kathah variasinipun, mila prakawis punika wonten tentanganipun kaliyan éksistensinipun ingkang unik. Kanggé manggihi informasi prakawis substansi ingkang mutlak, ingkang unik lan ingkang distinct punika saged ngginaakenngginakaken '''uji autentistas sumber informasi'''nipun. Utaminipun kakait déning informasi tuhan ngenalaken dhirinipun tumrap manungsa punapa nyerminaken éksistesinipun punika.
 
== Tuhan miturut monotéisme tradhisi [[Abraham]] ([[Ibrahim]]) ==
Istilah umum Tuhan biyasa kaanggé dados sebutan déning panganut monotéisme. Sapérangan istilah kanggé Tuhan muncul saking bèntenipun basa lan tradhisi agami. Kekalih cabang punika ngasilaken perkembangan teges istilah “Tuhan”.
* [[Allah]] – [[Islam]]/[[Bangsa Arab|Arab]]. Ugi pirsani [[Asmaul husna]] .
* Yehowa utawi [[Yahwe]] – salah satunggiling istilah ingkang kaanggé [[Alkitab]]. Istilah punika asalipun saking istilah ka-[[basa Ibrani]] YHVH (יהוה). Asma punika boten naté dipunlafalaken amargi dipunanggep sanget suci. Biasanipun ingkang dipunlafalaken inggih punika [[Adonai]]. Amargi huruf Ibrani [[aksara gundul|gundul]], mila cara ngucapaken YHVH ingkang leres boten dipunmangertos.
* Sang Hyang [[Tri Tunggal]] Mahasuci ingkang tegesipun inggih punika Rama, Putra, lan [[Roh Suci]], mliginipun kaanggé ing [[Greja]] [[Katulik]] lan Greja Ortodoks. Konsép punika kaanggé kawit [[Konsili]] Nicea ing taun 325 M.
352.737

besutan