Globalisasi: Béda antara owahan

23 bèt wis dibusak ,  3 taun kepungkur
éjaan, replaced: padunung → sing ndunungi, pérangan saking → péranganing, komunis → kuminis (2), nilai → aji (10), sacara → kanthi (8), Nilai → Aji (2)
(éjaan, replaced: ningkat → mundhak (7))
(éjaan, replaced: padunung → sing ndunungi, pérangan saking → péranganing, komunis → kuminis (2), nilai → aji (10), sacara → kanthi (8), Nilai → Aji (2))
[[Gambar:screen_wiki_id_in_internet.jpg||right|thumb|300px|Kaca utama [[Wikipedia|Wikipédia]] [[basa Indonésia]] ing [[internet|internèt]].]]
 
* Éwah-éwahan ing konsèp ''ruwang'' lan wekdal. Tuwuh ngrembakanipun barang-barang kados télpon genggam, télévisi satelit, lan [[internet|internèt]] nedahaken bilih komunikasi global dumados saklangkung rikat, sauntawis lumantar mobah-mosikipun <!--''perobahan''--> massa kados lumantar turismé, andadoskaen kathah perkawis budaya ingkang éwah. Fénoména kamajengan donya internèt sampun ngéwahi sacarakanthi drastis mliginipun ing babagan aksès dhumateng èlmu. Wontenipun ènsiklopèdhi bébas kados déné [[Wikipedia|Wikipédia]] sampun saged ndhobrak aksès masarakat dhumateng èlmu ingkang suwau katutup lan kedah tumbas, dados gratis, saged dipunmekaraken déning sinten kémawon lan saged dipunundhuh kanthi bébas. Punapa malih ènsiklopedhia punika dipunsadiyakaken ing werni-werni basa (langkung saking 250 basa) ing donya, saéngga langkung nggampilaken aksès lan saged dados satunggiling ciri lan wahana globalisasi.
* [[Pasar]] lan prodhuksi [[ékonomi]] ing nagari-nagari ingkang bènten dados gumantung/mbetahaken satunggal lan satunggalipun amargi mekaripun perdagangan internasional, paningkatan prabawa perusahaan multinasional, lan dhominasi organisasi kados [[World Trade Organization]] (WTO).
* Paningkatan interaksi [[budaya|kultural]] kanthi mekaripun medhia massa (mliginipun télévisi, filem, musik, lan transmisi pawartos lan ulah raga internasional). Sapunika, kita saged ngonsumsi lan ngraosaken gagasan lan pangalaman énggal perkawis <!--samudaya ingkang sliweran ing--> budaya ingkang saklangkung pepak, upaminipun ing babagan ''fashion'', literatur, lan dedhaharan.
 
<br />
'''Kennedy''' lan '''Cohen''' nelaaken bilih transformasi punika sampun mbeta kita sadaya dhumateng globalisme, satunggiling kasadharan lan pamahaman énggal bilih [[bumi|donya]] punika satunggal. '''Giddens''' negasaken bilih kathah tiyang ingkang uninga manawi sayektosipun dhiri kita tumut mendhet pérangan ing ''donya ingkang kedah owah tanpa saged dipunkendhalèkaken'' ingkang dipuntengeri kanthi pangraos lan kawigatosan dhumateng perkawis ingkang sami, éwah-éwahan lan kahanan boten mesthi, sarta kasunyatan ingkang mungel kadadosan. Sesarengan kaliyan punika, [[Peter Drucker]] nyebataken bilih globalisasi punika ''jaman transformasi sosial''. Saben pinten atus taun ing sajarah manungsa, transformasi ngédap-édabi tansah dumados. Ing sapérangan dasawarsa kémawon, masarakat sampun éwah malih ing pasawangan perkawis donya, nilaiaji-nilaiaji dhasar, struktur pulitik lan sosial, ugi ing babagan seni. Sèket taun salajengipun muncul satunggaling donya ingkang énggal.
 
== Téyori globalisasi ==
 
* Para '''tradisionalis''' boten pitados bilih globalisasi saweg dumados. Para '''tradisionalis''' kagungan pendhapat bilih fénoména punika namung mitos utawi, manawi pancèn wonten, namung dipunageng-agengaken. Para '''tradisionalis''' ngrujuk bilih [[kapitalismé]] sampun dados setunggiling fénoména [[internasional]] ingkang dangunipun atusan taun. Punapa ingkang saweg kita alami sapunika namung arupi tahap lajengan, utawi [[évolusi]], saking prodhuksi lan perdagangan kapital.
* Para '''transformasionalis''' wonten ing antawisipun para globalis lan tradisionalis. Para '''transformasionalis''' sarujuk bilih prabawa globalisasi sampun dipunlangkung-langkungaken déning para globalis. Nanging, para '''transformasionalis''' ugi kagungan pendhapat bilih bodho sanget manawi kita nyangkal kawontenanipun konsèp punika. Posisi téoritis punika kagungan pendhapat bilih globalisasi kedahipun dipunpahami dados "''saprangkat sesambetan ingkang wonten kaitanipun setungal lan satunggalipun kanthi murni nglampahi satunggiling kekiyatan, ingkang sapérangan ageng boten dumados sacarakanthi langsung''". Para '''transformasionalis''' nelakaken bilih prosès punika saged kawalik, mliginipun nalika perkawis kasebat négatif utawi, sakbotenipun, saged dipunkendhalèni.
 
== Sajarah globalisasi ==
Kathah sejarawan ingkang nyebat globalisasi dados fénoména ing [[abad kaping 20]] punika kasambetaken kaliyan bangkitipun ékonomi internasional. Kamangka interaksi lan globalisasi ing sesambetan antarbangsa ing donya sampun wonten wiwit maabad-abad kapengker. Manawi dipuntelusuri, winih-winih globalisasi sampun tuwuh nalika manungsa wiwit ngenal perdagangan antarnagari watawis taun 1000 lan 1500 M. Ing wekdal punika, para pedagang saking Tiongkok lan India wiwit nlusuri nagari sanès nglangkungi margi dharat (umpaminipun kados [[jalur sutra]]) utawi margi seganten kanggé dagang.
 
Fase salajengipun dipuntengeri kanthi dhominasi perdagangan kaum [[muslim]] ing [[Asia]] lan [[Afrika]]. Kaum muslim ndamel jaringan perdagangan ingkang antawisipun ngliputi [[Jepang]], [[Tiongkok]], [[Vietnam]], [[Indonésia]], [[Malaka]], [[India]], [[Pèrsi]], pasisir [[Afrika Wétan]], [[Segara Tengah]], [[Venesia]], lan [[Genova]]. Kaum pedagang muslim ugi nyebaraken nilaiaji-nilaiaji [[Islam|agamanipun]], asma-asma, abjad, arsiték, [[nilaiaji sosial]] lan budaya [[Arab]] dhumateng warga donya.
 
Fase salajengipun kanthi tetenger éksplorasi donya sacarakanthi ageng-agengan déning bangsa [[Éropah]]. [[Spanyol]], [[Portugal|Portugis]], [[Inggris]], lan [[Walanda|Walandi]] punika pelopor-pelopor eksplorasi punika. Perkawis punika kasengkuyung ugi kanthi dumadosipun [[révolusi indhustri]] ingkang ningkataken ''keterkaitan'' antarbangsa donya. Manéka werni tèknologi wiwit pinanggih lan dados dhasar mekaring tèknologi sapunika, kados [[komputer]] lan [[internet|internèt]]. Ing wekdal punika, mekar ugi kolonialisasi ing donya ingkang mbeta prabawa ageng dhumateng [[budaya|dhifusi kabudayan]] ing donya.
 
Saya mekaring indhustri lan kabetahan dhumateng bahan baku sarta pasar ugi njalari munculing manéka werni [[perusahaan multinasional]] ing donya. Ing Indonésia umpaninipun, milai ''pulitik pintu terbuka'', perusahaan-perusahaan [[Éropah]] mbikak manéka werni cabangipun ing Indonésia. [[Freeport]] lan [[Exxon]] saking [[Amérika Sarékat]], [[Unilever]] saking [[Walanda|Walandi]], [[British Petroleum]] saking [[Inggris]] punika sapérangan contonipun. Perusahaan multinasional kados punika tetep dados ikon globalisasi ngantos sapunika.
 
Fase salajengipun terus lumampah lan pikantuk momentumipun nalika [[perang dingin]] rampung lan [[komunismekuminisme]] ing donya runtuh. Runtuhipun komunismekuminisme kadosipun maringi pangleresan bilih [[kapitalisme]] punika margi paling saé kanggé mujudaken kasejahtraan donya. Implikasinipun, nagari-nagari ing donya milai nyawisaken dhiri dados pasar ingkang bébas. Perkawis punika kasengkuyung ugi kanthi mekaring tèknologi [[komunikasi]] lan [[transportasi]]. Kasilipun, sekat-sekat antarnagari milai boten cetha.
 
== Réaksi masarakat ==
Salah satunggiling panyandhet utami dumadosipun ''kerjasama'' wau inggih punika wontenipun larangan-larangan lan [[kawicaksanan protèksi]] saking pamaréntah satunggaling nagari. Ing satunggil sisih, kawicaksanan punika saged ngreksa prodhuksi lebet nagari, nanging ing sanès sisih, perkawis badhé ningkatipun ragad prodhuksi barang [[impor]] saéngga awrat nembus [[pasar]] nagari ingkang dipuntuju. Para pro-globalisme boten sarujuk wontenipun protèksi lan larangan kasebat. Para pro-globalisme péngin dipunleksanaaken kawicaksanan perdagangan bébas saéngga regi barang-barang saged dipuntekan, akibatipun panyuwunan bakal mundhak. Amargi panyuwunan mundhak, kamakmuran badhé mundhak lan makaten saterusipun.
 
Sapérangan golongan pro-globalisme ugi ngritik [[Bank Donya]] lan [[IMF]], kanthi pendhapat bilih kalih badan kasebat namung ngontrol lan ngaliraken dana dhumateng satunggaling nagari, sanès dhumateng satunggaling koprasi utawi perusahaan. Minangka asilipun, kathah silihan ingkang dipunparingaken dhawah ing tangan para [[diktator]] ingkang salajengipun nylèwèngaken lan boten migunakaken dana kasebat kados mesthinipun, nilar rakyatipun wonten ing lilitan utang nagari, lan ndadosaken tingkat kamakmuran tansaya mandhap. Amargi tingkat kamakmuran tansaya mandhap, mila masarakat nagari punika kapeksa ngirangi tingkat [[konsumsi]]nipun; kalebet konsumsi barang impor, saéngga laju globalisasi bakal kacandhet lan—miturut golongan pro-globalisme—ngirangi tingkat kasejahtraan padunungsing ndunungi donya.
 
==== Gerakan antiglobalisasi ====
'''Globalisasi perékonomian''' arupi satunggaling prosès kagiyatan [[ékonomi]] lan [[perdagangan]], ing pundi nagari-nagari ing saindhenging donya dados satunggal kekiyatan [[pasar]] ingkang saya [[integrasi sosial|karintegrasi]] tanpa alangan wates [[téritorial]] nagari. Globalisasi perékonomian ngedahaken pambusakkan sadaya watesan lan rerendhetan dhumateng arus modhal, barang lan jasa.
 
Nalika globalisasi ékonomi dumados, wates-wates satunggaling nagari badhé dados kabur lan ''keterkaitan'' antawisipun ékonomi nasional kaliyan perékonomian internasional badhé tansaya kenceng. Globalisasi perékonomian ing satunggal pihak badhé mbikak peluang pasar prodhuk saking lebet nagari nuju pasar internasional sacarakanthi kompetitif, kosok wangsulipun ugi mbikak peluang mlebetipun prodhuk-prodhuk global mlebet [[pasar domestik]].
 
Miturut [[Tanri Abeng]], pawujudan nyata saking globalisasi ékonomi antawisipun dumados ing wangun-wangun:
* '''Globalisasi Perdagangan'''. Perkawis punika mawujud ing wangun panurunan lan penyeragaman tarif sarta pambusakan manéka warni rerendhet ''nontarif''. Kanthi makaten kagiyatan perdagangan lan ''persaingan'' dados sansaya énggal, ketat, lan ''fair''.
 
'''Thompson''' nyathet bilih kaum globalis ngeklaim wekdal punika sampun dumados sawijining intensifikasi sacarakanthi rikat ing investasi lan perdagangan internasional. Umpaminipun, sacarakanthi nyata perékonomian nasional sampun dados pérangan sakingpéranganing perékonomian global ingkang ditengarai kaliyan wontenipun kakiyatan pasar donya.
 
=== Kasaéan globalisasi ékonomi ===
 
* '''Séktor kauangan sangsaya boten stabil'''
Salah satunggalipun èfèk wigatos saking globalisasi inggih punika pangaliran invèstasi (''modhal'') portofolio ingkang saya ageng. Invèstasi punika mliginipun ngliputi partisipasi dana njawi nagari dhateng pasar [[saham]]. Nalika pasar saham saweg mundhak, dana punika badhé mili mlebet, neraca pambayaran tambah kathah lan [[dhuwit|regi artos]] badhé tambah saé. Kosokwangsulipun, nalika regi-regi saham ing pasar saham sangsaya mandhap, dana lebet nagari badhé mili dhateng njawi nagari, neraca pambayaran kapara dados tambah awon lan regi artos dhomestik mrosot. Kawontenan boten stabil ing séktor kauwangan punika saged nimbulaken èfèk awon dhumateng kastabilan kagiyatan [[ékonomi]] sacarakanthi kaselruhan.
 
* '''Ngawoni prospèk tuwuhing ékonomi jangka panjang'''
[[Gambar:Harajuku_girls,_Tokyo.jpg||left|thumb|250px|Tata busana Harajuku saking [[Jepang]] ingkang dados 'ikon' kaum mudha mudhi donya punika satunggaling conto dumadosipun globalisasi kabudayan.]]
 
Globalisasi maringi prabawa dhumateng mèh sadaya aspèk ingkang wonten ing [[masarakat]], kalebet ing antawisipun aspèk [[budaya]]. Kabudayan saged ateges [[pangaji sosial|nilaiaji-nilaiaji]] (''values'') ingkang dipunanut déning masarakat utawi persèpsi ingkang dipundarbèni déning warga masarakat dhumateng perkawis ingkang pepak. NilaiAji-nilaiaji utawi persèpsi wonten sesambetanipun kaliyan aspèk-aspèk kajiwan/psikologis, inggih punika punapa ingkang wonten ing alam pikiran. Aspèk-aspèk kajiwan punika dados wigatos maknanipun manawi dipunsadhari, bilih tindak tanduk satunggaling tiyang sanget dipunprabawai déning punapa ingkang wonten ing alam pikiran tiyang kasebat. Conto salah satunggiling asil pamikiran lan panemon wau inggih punika [[kasenian]], ingkang arupi subsistem saking [[budaya|kabudayan]].
 
Globalisasi ingkang dados satunggaling gejala nyebaripun [[pangaji sosial|nilaiaji-nilaiaji]] lan [[budaya]] tartamtu dhumateng donya sadaya (saéngga dados budaya donya utawi ''world culture'') sampun katingal wiwit rumiyin. Cikal bakal saking panyebaran budaya donya punika saged katelusuri saking lelampahan para panjlajah [[Éropah|Éropah Kilèn]] tumuju kathah papan ing donya punika ( Lucian W. Pye, 1966 ).
 
Nanging, pamekaran globalisasi kabudayan sacarakanthi inténsif dumados ing awal abad kaping 20 kanthi mekaripun [[tèknologi komunikasi]]. Kontak langkung medhia nggantosaken kontak fisik kanggé srana utama komunikasi antarbangsa. Éwah-éwahan kasebat ndadosaken komunikasi antarbangsa langkung gampil dipunlampahi, perkawis punika ndadosaken sangsaya énggalipun pamekaran globalisasi kabudayan.
 
==== Ciri mekaripun globalisasi kabudayan ====
* [[Néoliberalisme]]
* [[Budaya|Kabudayan]]
* [[NilaiAji sosial]]
* [[Ékonomi]]
* [[Masarakat]]
352.737

besutan