Serat Wédhatama: Béda antara owahan

767 bèt wis ditambahake ,  3 taun kepungkur
c
+Sinom
c (mindah panggonan referensi)
c (+Sinom)
'''''Serat Wédhatama''''' iku karya susastra [[Jawa]] gagrag anyar kang ngamot [[filsafat Jawa]] mliginé bab kawruh manunggaling kawula gusti. Teks iki ditulis déning Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Arya (KGPAA) [[Mangkunagara IV]] kang lair kanthi asma Radèn Mas Sudira ing dina Senin Paing, tanggal 8 Sapar, taun Jimakir, windu Sancaya, taun Jawa 1738, utawa taun Masehi [[3 Maret]] [[1811]]. Tembung Serat Wédhatama dumadi saka telung wanda, ya iku: serat, wédha lan tama. Serat, tegesé tulisan utawa kasusastran, wédha, tegesé kawruh utawa ajaran, lan tama, dumadi saka tembung utama kang tegesé apik, dhuwur utawa luhur. Dadi Serat Wedhatama duwèni pangertèn: sawijining susastra kang ngemot kawruh ajaran kautaman uga kaluhuran uripé manungsa. Serat Wédhatama kalebu salah sawijining susastra Jawa sing banget misuwur lan unggul mligi ing babagan reroncèning tembung uga kawruh kautaman uripé manungsa. Miturut babon kang tinemu ana ing [[Ngayogyakarta]], Serat iki kaya-kaya isih cedhak karo babone kang asli [[Pangkur]]. <ref>Wédhatama Jinarwa, Penerbit Cedrawasih, Surakarta, 2008. </ref>.
 
Serat Wédhatama kagungan 14 pada (Tembang Pangkur), 18 pada (Tembang Sinom), 15 pada (Tembang Pucung), 35 pada (Tembang Gambuh), lan 18 pada (Tembang Kinanthi).
 
==Tèks tembang==
* Kaya mangkono, bocah enom
{{col-end}}
 
'''TEMBANG SINOM''' (18 pada)
* Nulada laku utama
* Tumraping wong tanah Jawi
* Priyagung ing Ngeksiganda
* Panembahan Senapati
* Kapati amarsudi
* Sudaning hawa lan napsu
* Pinesu tanpa brata
* Tanapi ing siyang ratri
* Amemangun karyenak tyasing sasama.
 
...
 
*Ing jaman mengko pan ora
* Arahe para taruni
* Yen antuk tuduh kang nyata
* Nora pisan den lakuni
* Banjur njujurken pakti
* Kakekne arsa winuruk
* Ngandelken gurunira
* pendhitaning projo sidik
* Tur wus manggon mring mari'fat.
 
'''TEMBANG PUCUNG''' (15 pada)
...
 
'''TEMBANG GAMBUH''' (35 pada)
...
 
'''TEMBANG KINANTHI''' (18 pada)
...
 
==Réferènsi==
73

besutan