Upacara tingkeban: Béda antara owahan

6 bèt wis ditambahake ,  4 taun kepungkur
ganti isi, replaced: kagem → kanggé (3)
(ganti isi, replaced: arupi → wujud (2))
(ganti isi, replaced: kagem → kanggé (3))
{{gabung|mitoni}}
[[Gambar:Siraman ing Mitoni.jpg|thumb|250px|[[Siraman]] wektu upacara mitoni]]
'''Upacara Tingkeban''' ugi dipunwastani ''[[mitoni]]''. ''Mitoni'' saking [[tembung]] ''pitu'' ingkang ateges ''angka pitu (7).'' Upacara tingkeban dipuntindakaken manawi kandhutanipun priyantun èstri, yuswanipun sampun pitung sasi saha nembé ngandhut sapisan. Upacara [[tingkeban]] punika salah satunggaling tradisi masarakat [[Jawa]]. Ancasipun kagemkanggé nepangaken bilih pendhidhikan punika dipuntindakaken wiwit wontenipun jalmi ing kandhutan dumugi diwasa. Sadangunipun ngandhut kathah sanget perkawis ingkang asipat saé ingkang kedah dipunlaksanakaken déning biyungipun saha kedah nebihaken saking perkawis ingkang boten saé. Punika mengku teges supados putra ingkang badhé dipunlairaken dados putra ingkang saé.''<ref>Bratawidjaja, Thomas Wiyasa."Upacara Tradisional Masarakat Jawa".Pustaka Sinar Harapan.Jakarta:2000.</ref>
<br />
Wonten ing upacara kasebat, biyung ingkang nembé ngandhut pitung sasi dipunsiram nganggé toya [[kembang|sekar]] setaman ingkang dipunparingi dedonga ingkang mligi kagemkanggé biyung saha jabang bayinipun. Donga kasebat gadhah ancas nyuwun dhumateng Gusti supados tansah paring rohmatipun saéngga bayi ingkang badhé dipunlairaken slamet tanpa wonten alangan satunggal punapa.<ref>Jandra, Mifedwil, dkk."Perangkat/Piranti-piranti dan Pakaian sarta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Karaton Yogyakarta ". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Yogyakarta:1991</ref>
 
== Tata cara upacara siraman tingkeban ==
== Wekdal Upacara Tingkeban ==
Upacara tingkeban limrahipun dipunadani ing dinten ingkang pinilih, inggih dinten rebo utawi setu ing tanggal 14 saha 15 miterat tanggal sasi Jawa. Priyantun Jawi pitados bilih manawi upacara tingkeban dipunadani ing tanggal punika, bayi ingkang badhé dipunlairaken gadhah cahya ingkang sumunar saéngga saged dados larè ingkang pinter. Wekdal kanggé ngadani upacara tingkeban ingkang saé ing wanci 09.00-11.00. Calon ibu kedah siram saha kramas ingkang resik rumiyin. Punika minangka simbol wontenipun kekareman ingkang suci saha resik saking pribadinipun calon ibu. Upacara tingkeban saged dipunwiwiti ing pukul 15.00-16.00, amargi priyantun Jawa pitados bilih ing wekdal punika bidadari saweg mandhap ing bumi kagemkanggé siram.
 
== Pirantos Upacara Tingkeban ==
352.737

besutan