Sanggit wayang: Béda antara owahan

28 bèt wis ditambahake ,  1 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
 
== Perangan ==
Wontén kalangan pédhalangan, sanggit sagéd dipunerangdipunperang dados gangsal warni :
 
# Sanggit cariyos, inggih ménika caraning dhalang ngolah cariyos kanthi satunggaling adégan utawi sédaya adégan.
# Sanggit sabét, inggih ménika salah satunggaling caranipun dhalang wontén pangolahing ebahipun wayang satémah sagéd mengungkapkan raos utawi swasana ingkang jumbuh kaliyan ingkang dipunkérsakakén kangge nggayuh mantéping raos.
# Sanggit iringan, inggih ménika kemampuan dhalang anggènipun ngolah iringan kanthi damél, milih utawi némtokakén iringan pakéliran kangge damél utawi ndukung swasana adégan ingkang sawég kalaksanan.
# Sanggit [[Catur (Wayang)|catur]], inggih ménika salah satunggaling cara anggènipun dhalang kaliyan mèdium [[basa]] sagéd milih tètèembungantètèmbungan, nyusun saha ngrangke ukara kangge ngandharakén wosing cariyos ingkang lérés saha ngemot raos ingkang mantép miturut raos ingkang dipunkérsakakén, kanthi pélukisan utawi awujud pacelathonpacélathon antawisipun lakon wayang (Sudarko, 1990: 10-11)
 
Kanthi mekatenmékatén sanggit nggadhahi peranpéran ingkang wigatos sangetsangét wontenwontén pakeliranpakéliran. Saking wigatining sanggit, Bambang Murtiyoso wontenwontén ''SeniSéni PedalanganPédalangan (Jawa) Unsur-unsur pokok'' ngendikangéndika bilih :
 
''MenawiMénawi pakeliranipunpakéliranipun tanpa sanggit, pakeliranipunpakéliranipun lajenglajéng karaos anyepanyép, ampang utawi kirang mantebmantéb. Paling-paling naming sagedsagéd kawastanan resikrésik, benerbénér manut waton utawi trampil . . . kanthi sanggit pakeliranpakéliran lajenglajéng karaos; semsém, ngesngés, renggeprénggép, cucut, prenésprénés lan sak panunggalanipun'' (1980).
 
== Rujukan ==
12

besutan