Omah Anugrah Ki Purbo Asmoro: Béda antara owahan

132 bèt wis ditambahake ,  7 sasi kepungkur
Nambahi dhiakritik
(Nambahi dhiakritik)
'''Purbo Asmoro''' <ref>{{Cite web|url=https://soloraya.com/2010/07/ki-purbo-asmoro-dan-wayang-pun-kembali-ke-istana/|title=Ki Purbo Asmoro: Dan Wayang pun Kembali ke Istana…|last=Duto|first=Ardiastuty|date=2010-07-01|website=SoloRaya.Com|language=id-ID|access-date=2019-05-20}}</ref> ya iku dalangdhalang sing wis dikenal wiwit tahun 1990. Minangka dalangdhalang dhèwèké duwèni paugeran isa nyraténi marang sakabèhing golongan<ref>{{Cite web|url=https://properti.kompas.com/read/2010/04/12/09053154/rumah.anugerah.ki.purbo.asmoro|title=Rumah Anugerah Ki Purbo Asmoro|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-05-20}}</ref>. Purbo Asmoro uripeuripé pancèn manggon ana lingkungan seni awit jroning kandutan. Purbo ya iku anak sing turun saka dalangdhalang wayang kulit saka Pacitan, Jawa Timur. Bapaké Sumarno, mbahnembahné Suradi lan mbah buyutebuyuté Kromo kabeh kuwi dalangdhalang.  Purbo dadi generasi dalangdhalang jaman sekolahan.
 
== Kauripan ==
Lulus Sekolah Menengah Karawitan IndonesiaIndonésia (SMKI), ing Solo, tahun 1982, Purbo nglanjutakenglanjutaké menyang Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) sing saiki dadi Institut Seni Indonesia (ISI), Solo, jurusan pedalanganpedhalangan lan lulus tahun 1986. DewekeDhèwèké ngrampungakengrampungaké studi S-2 Kajian Seni Pertunjukan Universitas Gadjah Mada 2003.Purbo kagolong salah siji dalangdhalang wayang kulit laris saka Solo.
 
Wiwit ndalangndhalang ana ing ngarepengarepé masyarakat umum umur 17 taun, Purbo tau dadi juara 1 ana ing Lomba DalangDhalang se-Jawa Tengah, tahun 1992. DewekeDhèwèké uga dadi dalangdhalang unggulan ing Festival Greget Dalangdhalang 1995. Dalangdhalang sing aktif sajroning kepengurusan Ganasidi (Lembaga Seni PedalanganPedhalangan Indonesia) lan Yayasan Sesaji Dalangdhalang, iki kerep ndalangndhalang lan menehimènèhi workshop menyang sajabanesajabané negara, kayata: Inggris, Austria, Yunani, Amerika, Bolivia, Thailand, Singapura lan Perancis. Mangayubagya HUT kamardikan Indonesia kang kaping 64, Purbo Asmoro diundang deningdéning Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kanggo ndalangndhalang ana ing Istana Merdeka. Purbo Asmoro dalangdhalang disik dewedhéwé sing ndalangndhalang ana ing Istana, sakwisesakwisé 40 taun ora ana pagelaran wayang kulit purwa ana ing Istana kepresidenankepresidènan.
 
Kaluwarga seniman kuwi saya jangkep amarga garwanegarwané Purbo, Sudi Rahayu, uga pesindenpesindèn. Sudi ya iku kanca sekolah Purbo ing SMKI kang nerusakenerusaké ana ing jurusan tari ASKI. Anak Purbo sakloron uga sinau ing bidang karawitan. Ki Purbo duweniduwèni anak loro ya iku Indung Prabancana (24) lan Kukuh Indrasmoro (19).
 
== Omah Kanugrahan ==
Kuwi biyenbiyèn, tahun 1988, nalika Purbo Asmoro disik dewedhéwé duweniduwèni omah kang cilik. Saiki omah Purbo ora cilik menehmenèh, nanging malah ana limang omah. Wong Solo, biyenbiyèn ora gelem urip ing tlatah kang saiki dadi panggone Purbo. Amarga dalanedalané sing angel, lokasinelokasiné kuwi uga cedak klawan kuburan Bonoloyo. Aning limang tahun disik dewedhéwé, Purbo babat alas lan adaptasi karo kahanan lingkungan. BiyenBiyèn, nalika Purbo lan kaluwarga mlebu reneréné, omah iki ora ana fasilitas listrik lan banyu resik. Dalan mlebu menyang omah uga jemekjemèk kaya sawah.
 
Nanging, dewekedhèwèké nglakoni urip kanthi seneng minangka dalangdhalang kang nalika iku duweniduwèni anak  siji sing umureumuré rong tahun. Nalika isih ngontrak, Purbo angelangèl payu. Nanging bareng wis manggrok ana ing omaheomahé iki lan ora ngolah-ngalih, Purbo wiwit akehakèh sing nanggap.
 
== Limang Omah Limang Taun ==
SakwiseSakwisé manggon ana ing omah cilik taun 1993, Purbo isa tuku omah sing ukuraneukurané pada sing panggonanepanggonané persis ing sisih omaheomahé. Dadi, omaheomahé uga tambah amba, ping pindhonepindhoné 60 meter persegi. Omah sambungan kuwi dewekedhèwèké kangggokekangggoké dadi garasi mobil.
 
Purbo saya laris lan omaheomahé uga saya amba. Tahun 1998, Purbo tuku meneh omah sing uga persis ana ing sisih omaheomahé. Dadi, sakjroning wektu sepuluh tahun, omah Purbo wis tambah dadi ping teluneteluné amba omah sakdurungesakdurungé. Telu omah kuwi gandengan lan dadi siji 180 meter persegi lan dibangun dadi omah ''“three in one”'' tingkat loro. Lantai ngisor dadi ruang tamu, dapur, lan ruang mangan. Lantai dhuwur ana kamar kanggo turu telu, ruang gamelan lan gazebo.
 
Rong puluh taun luwih sakwisesakwisé Purbo ngrintis saka ngisor dadi dalangdhalang kanthi omah sing cilik. Saiki Purbo wis duweniduwèni omah lima kang lokasinelokasiné ana ing sekitar omah disik dewenedhéwéné. Siji awujud omah induk sing dipanggoni keluwarganekeluwargané. Omah ke loro  duweniduwèni lantai loro manggon persis ing ngarepengarepé omah induk. Lantai ngisor duweniduwèni kagunan dadu garasi lan tantai duwur kanggo studio wayang genep karo sakperangkat gamelan.
 
Omah ketelu awujud omah gamelan sing manggon ing antaraneantarané omah induk lan studio. Omah joglo iku duweniduwèni kagunan sosial. Omah kepapat saksebrangesaksebrangé dalan karo omah induk lan digunakakedigunakaké kanggo studio musik. Sing kelima lagi dibangun lan disiapakedisiapaké kanggo pandepokan seni ing sakduwuresakduwuré lemah sing ambaneambané 1.000 meter persegi.
 
Omah Purbo penak digolekidigolèki amarga lingkunganelingkungané ana patung Anoman, tokoh sakjroning epos Ramayana kuwi, luwih ketok ing mripat amarga ukuraneukurané sing gedhegedhé. Anoman ngadek ana sakpucuking dalan mlebu kompleks omaheomahé seniman kuwi
 
Anoman duweniduwèni jeneng liya ya ikui  Mayangkara. Lan Mayangkara kuwi jeneng paguyuban karawitan sing dipandegani Purbo. Mayangkara kuwi singkatan saka Mangesti Wayang Kagunan Rahayu. Jati diri minangka dalangdhalang ketok saka gambar gunungan ana jendela kaca. Uga kendang sing ana ing ruang tamu. Nyeni sakjroning ukuran Purbo kuwi salah sijine ditunjukakaeditunjukaké kanthi ananeanané ukiran.
 
TuladhaneTuladhané, ana ing saben omah, sakjroning lawang mlebu utama nganti lawang kamar,Ki Purbo masang lengkungan saka ukiran kayu jati. Motif ukiran dirancang Purbo dewedhéwé, babagan gawene diserahna seniman ukir saka Sukaharjo. Bahan lengkung kayu jati dewekedhèwèké tekaketekaké saka Blora.
 
== Cocok lan Sukses ==
Lungguh ing sudut kiwa ruang tamu omah induk Purbo, awake dewedhéwé kabeh isa dheleng bekas omah ke siji lan ke loro kanthi sakabehingsakabèhing lakon ing burinemburiné. Omah iki dadi panggonan, seneng-susah, panggonanku sinau urip lan nyambut gawenegawené Purbo.
 
Saka pengalaman manggoni omah wiwit kahanan tanpa ana listrik la banyu resik, Purbo jupuk piwulang yen omah kuwi kudu disyukuri minangka berkah lan anugrah. Saka tindaketindaké kuwi bakal tuwuh apa sing kasebut kacocokan antaraneantarané omah lan sing manggoni.
 
== Rujukan ==
843

besutan