Basa krama: Béda antara owahan

218 bèt wis ditambahake ,  1 taun kepungkur
 
==== Kramantara ====
Basa kramantara iku basa krama kang dianggo wong-wong kang tatarané (kalungguhané, pangkaté, sekolahé, utawa umuré) padha. Tembung-tembung kang kaanggo iku kabèh krama, samono uga ater-ater lan panembang kang kaanggo: ''dipun-'', ''-(n)ipun'', lan ''-(k)aken''.{{sfn|Suwadji|2013|pp=11}} Basa kramantara mirib basa wrédha krama, mung béda ing panganggoning ater-ater lan panambang. Manut owah-owahan kang anyar, basa kramantara owah arané dadi basa krama lugu. Ing isor iki conto ukara ing basa kramantara.
 
<blockquote>Kang sarira punapa ajeng nedha ulam ménda, dipunsaté raosipun éca, pun Monah saged ambakaraken.<ref name=":0" /></blockquote>
 
==== Mudha krama (krama lugu) ====
Basa mudha krama utawauga kaaran basa krama lugu iku basa krama kang dianggo wong enom (mudha) marang wong tuwa. Tembung-tembung kang kaanggo iku krama kanthi campuran krama inggil lan krama andhap. Sanajan uga kaaran krama lugu, basa mudha krama ora padha karo basa krama lugu anyar. Basa krama lugu anyar mèmper basa kramantara. Ater-ater utawa panambang kang kaanggo uga krama.{{sfn|Suwadji|2013|pp=11}} Ing isor iki conto ukara ing basa mudha krama.
 
<blockquote>'''Panjenengan sampéyan''' ''punapa'' '''karsa''' '''dhahar''' ''ulam'' ''ménda''.<ref name=":0" /></blockquote>
 
==== Krama alus ====
Basa krama lugualus iku basa krama kang tembung-tembung, ater-ater, lan panambangé krama kanthi campuran tembung krama inggil lan krama andhap.{{sfn|Suwadji|2013|pp=13-14}} Ing isor iki conton tulisan ing basa krama lugu.
 
<blockquote>Mangké sonten, manawi siyos, ''dalem'' badhé késah dhateng Surabaya. Manawi '''panjenengan''' '''kagungan''' arta, bok ''dalem'' dipun'''paring'''i '''ngampil''' sangu. Badhé '''nyuwun''' Paman, '''panjenengan'''ipun saweg boten '''kagungan''' arta. Wonten arta sakedhik, nanging, '''pangandikan'''ipun Paman, sampun kalajeng dipun'''pundhut'''aken obat. Bibi '''gerah''' '''asta'''nipun. Saged ta nyuwun '''ngampil''' sadinten kalih dinten?{{sfn|Suwadji|2013|pp=13-14}}</blockquote>
63.041

besutan