Srikandhi: Béda antara owahan

30 bèt wis ditambahake ,  7 sasi kepungkur
→‎Lairé Srikandhi: Diakritik lan nambahi fonem
(→‎top: ganti isi, replaced: arupa → wujud)
(→‎Lairé Srikandhi: Diakritik lan nambahi fonem)
 
 
== Lairé Srikandhi ==
Dewi Srikandhi iku dumadi saka geni kang dipuja déning [[Prabu Drupada]].<ref name="buku2">Subardi. 2000. ''Mutyara Rinonce Budi pekerti ing Pewayangan''. Jakarta</ref> drupadaDrupada tumindak mangkono kanggo golèk cara males wirang marang [[Bambang Kumbayana]] (PanditaPandhita Durna).<ref name="buku2"/> Prabu Drupada tau diwirang-wirangaké déning para muride Durna ya ikuyaiku Kurawa.<ref name="buku2"/> Prabu Drupada dilarak – larak kaya wong sudra.<ref name="buku2"/> Durna tumindak mangkono kanggo males lara atiné nalika dipulasara Gandamana (patihe Drupada) jalaran nalika semana Durna anggoné matur marang prabu Drupada amung njangkar (ora basa).<ref name="buku2"/> Gandamana nesu lan Bambang Kumbayana|[[Bambang Kumbayana]] dipala nganti rusak awaké.<ref name="buku2"/> Amarga lara atine, Prabu Drupada muja geni.<ref name="buku2"/> Saka tengahé geni katon bayi loro, lanang lan wadon.<ref name="buku2"/> Banjur bayi mau pinaringan asma Srikandhi lan [[Arya Dresthajumena]].<ref name="buku2"/> Saliyané iku Srikandhi uga duwé sadulur wadon asma [[Dewi Drupadi]], kang ora liya garwane Puntadewa.<ref name="buku2"/> Yèn ing carita wayang, Srikandhi digambaraké minangka prajurit wanita sing peng – pengan.<ref name="internet1"/> Nalika isih enom dhèwèké merguru manah marang Radèn Arjuna|[[Radèn Arjuna]].<ref name="buku1"/> Banjur dhèwèké dipekdipèk bojo déning Radèn [[Arjuna]].<ref name="buku1"/>
 
Dèwi Srikandhi tau dilamar déning [[Prabu Jungku Mardea]] saka nagara [[Parangkubarja]].<ref name="internet1"/> [[Drupada|Prabu Drupada]], bapaké Srikadhi seneng karo lamarane Jungku Mardea, nanging Srikandhi ora seneng. Banjur dhèwèké madul marang Arjuna.<ref name="internet1"/> Arjuna mbela Srikandhi, banjur Srikandhi dhaup karo Arjuna.<ref name="internet1"/>
 
== Ingkang maragani ==
Dewi Srikandhi mripaté jahitan, irunge mbangir, rainé rada ndhangak, nuduhaké dhèwèkée putri kang duwé swara ''dencing''.<ref name="buku1"/> Dewi Srikandhi nganggo sanggul, arané ''Sanggul Gedhé''.<ref name="buku1"/> Nduwèni ''jamang'' kanthi garudané mengguri.<ref name="buku1"/> SebagianSapéranganan rambuté diumbaraké polos.<ref name="buku1"/> KalungeKalungé awujud bulan sabit.<ref name="buku1"/> AnggonéNganggoné kain dodot putrèn.<ref name="buku1"/>
 
== Patemon Klawan Arjuna ==
Prabu Drupada nganakaké sayembara kanggo ngrebutaké [[Drupadi|Dèwi Drupadi]].<ref name="buku3">[Kresna, Ardian.2011.Panah Srikandhi. Yogyakarta: DIVA Press]</ref> Sapa sira sing bisa nglawan [[Patih Gandamana]] bakal dadi bojoné Dèwi Drupadi.<ref name="buku3"/> Ing sawijining dina [[Werkudara]] maju tandhing klawan Patih Gandamala|[[Patih Gandamala]] dikancani déning Arjuna.<ref name="buku3"/> Sanadyan Werkudara kang maju tandhing, nanging Dèwi Drupadi mau digarwa déning [[Puntadewa]].<ref name="buku3"/>
Katon semburat abang ning pipiné Srikandhi nalika satriya gantheng saka [[Astinapura]] iku katon ngematkengematké polah tingkahé Srikandhi sinambi mèsem.<ref name="buku3"/>
Ésuké PuntadewaPuntadéwa karo adhi – adhiné lan ibuné, [[Kunthi|Dèwi Kunthi]] mara manèh ing Nagara [[Pancalaretna]] kanggo nglamar Dèwi Drupadi. Nalika iku Dèwi Srikandhi golèk cara kanggo cedhak karo Arjuna.<ref name="buku3"/> Pungkasané Srikandhi meguru manah marang Arjuna. Malah sabanjuré Srikandhi digarwa déning Radèn Arjuna. Srikandhi Suwita ing Pandhawa.<ref name="buku2"/>
 
== Senapati Perang Wanita ==
Srikandhi iku prajurit wanodya kang cukat, trengginas, omongane ladak, kumresekkumreseg, nanging ngantasingrantasi karya, jujur, setya marang garwa, tata kramanekramané genep.<ref name="buku2"/> PolahePolahé Srikandhi ora béda kaya satriya perang.<ref name="buku4">[Marsono, Hendrosaputro, Waridi. 1999. Ensiklopedi Basa Jawa. Yogyakarta: Lembaga Studi Jawa]</ref> Kajaba iku Srikandhi pinter perang lan olah panah.<ref name="buku4"/> Dadi ora kleruklèru yèn para PandawaPandhawa ngangkat Srikandhi dadi Senapati perang ngampingi Arjuna nalika perang Bharatayuda ing lapangan KurusetraKurusétra.<ref name="buku3"/>
Ing perang [[Bharatayudha]], DewiDèwi Srikandhi diutus dadi senapati perangeperangé PandawaPandhawa, nggenteninggentèni [[Resi Seta]], satriya saka Wirata kang séda nalika perang tandhing lawan Resi [[Bisma]], senapatisénapati saka [[Kurawa]]. Bhisma kaget nalika wewayangan Dewi Amba|[[Dewi Amba]] nyawiji ing raganeragané Srikandhi.<ref name="buku2"/> Mesthi waé Srikandhi dudu tandhinganetandhingané.<ref name="buku2"/> Srikandhi mulat sigra nyekel panah Pasopati|''pasopati''.<ref name="buku2"/> Panah diloloskediloloské, banjur disaut déning Dewi Amba ditamakakeditamakaké ing jajanejajané Bhisma.<ref name="buku2"/> Getih muncrat, nyawa pegat.<ref name="buku2"/>
<ref name="internet1"/> KadadeanKadadéan iku padha karo kutukanekutukané [[Amba|Dewi Amba]], putri Prabu [[Darmahambara]], ratu nagara Giyantipura|[[Giyantipura]], kang mati déning Resi Bisma|[[Resi Bisma]].<ref name="internet1">[http://ki-demang.com/gambar_wayang/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=1071 Dewi Srikandhi], situs wèb ki-demang.com (diakses tanggal 5 Maret 2011).</ref>
 
== Cathetan suku ==