Upacara tingkeban: Béda antara owahan

2 bèt wis dibusak ,  3 taun kepungkur
Fixed typo
(ganti isi, replaced: kagem → kanggé (3))
(Fixed typo)
Tenger: Besutan punsèl Besutan aplikasi punsèl Besutan aplikasi Android
{{gabung|mitoni}}
[[Gambar:Siraman ing Mitoni.jpg|thumb|250px|[[Siraman]] wektu upacara mitoni]]
'''Upacara Tingkeban''' ugi dipunwastani ''[[mitoni]]''. ''Mitoni'' saking [[tembung]] ''pitu'' ingkang ateges ''angka pitu (7).'' Upacara tingkeban dipuntindakaken manawi kandhutanipun priyantun èstri, yuswanipun sampun pitung sasi saha nembé ngandhut sapisan. Upacara [[tingkeban]] punika salah satunggaling tradisi masarakat [[Jawa]]. Ancasipun kanggé nepangaken bilih pendhidhikan punika dipuntindakaken wiwit wontenipun jalmi ing kandhutan dumugi diwasa. Sadangunipun ngandhut kathah sanget perkawis ingkang asipat saé ingkang kedah dipunlaksanakakendipunlampahaken déning biyungipun saha kedah nebihaken saking perkawis ingkang boten saé. Punika mengku teges supados putra ingkang badhé dipunlairaken dados putra ingkang saé.''<ref>Bratawidjaja, Thomas Wiyasa."Upacara Tradisional Masarakat Jawa".Pustaka Sinar Harapan.Jakarta:2000.</ref>
<br />
Wonten ing upacara kasebat, biyung ingkang nembé ngandhut pitung sasi dipunsiram nganggé toya [[kembang|sekar]] setaman ingkang dipunparingi dedonga ingkang mligi kanggé biyung saha jabang bayinipun. Donga kasebat gadhah ancas nyuwun dhumateng Gusti supados tansah paring rohmatipun saéngga bayi ingkang badhé dipunlairaken slamet tanpa wonten alangan satunggal punapa.<ref>Jandra, Mifedwil, dkk."Perangkat/Piranti-piranti dan Pakaian sarta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Karaton Yogyakarta ". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Yogyakarta:1991</ref>
95

besutan