Pujangga: Béda antara owahan

891 bèt wis ditambahake ,  5 sasi kepungkur
Ciriné Pujangga
c (kosmetik)
(Ciriné Pujangga)
 
'''Pujangga''' iku wong kang pinter ing babagan basa utawa kasusastran.<ref name = "Kamus">Kamus Basa Jawa (Kanisius 2001), léma ''pujangga''</ref> Utawa uga pujangga iku wong kang pinter nganggit-anggit, ya iku ngarang utawa ngracik, kasusastran utawa basa amarga olèh wahyu.<ref name = "Kamus" /> Para pujangga iku wis ana saka wiwitaning jaman, ing mèh kabèh budaya, lan ngripta karya-karya sastra awujud puisi (geguritan utawa [[tembang]]) mawa kwalitas kang séjé-séjé.<ref name=Orban>{{cite book |last=Orban |first=Clara Elizabeth |title=The Culture of Fragments: Word and Images in Futurism and Surrealism |publisher=Rodopi |year=1997 |page=3 |url=http://books.google.com/books?id=KbCVyt6MWg0C |isbn=90-420-0111-9}}</ref>
 
== ÈtimologiEtimologi ==
Tembung pujangga iku varian saka tembung bujangga.<ref>Kamus Basa Jawa (Kanisius 2001), ing léma 'bujangga'.</ref> Ing basa Jawa Kuna, tembung bujangga iki katulis ''bhujangga'' lan kajupuk saka [[basa Sangskreta]].<ref name = jakun>Kamus Jawa Kuna - Indonésia, (Gramedia 1995), ing léma ''bhujangga''.</ref> Ing jaman Jawa Kuna, ''bhujangga'' iki tegesé para [[brahmana]] anom utawa siswané para brahmana.<ref name = jakun />
 
== Ciriné Pujangga ==
Pujangga iku kasinungan kalimpadan kang cacahé ana wolu<ref>{{Cite book|title=Ngéngréngan Kasusastran Jawa|last=S|first=Padmosoekatja|publisher=Hien Hoo Sing|year=1958|location=Ngayogyakarta|pages=13}}</ref> yaiku:
 
* '''Paramèngsastra''' yaiku ahli ing babagan sastra, ahli basa
* '''Paramèngkawi''' yaiku ahli ing babagan reriptan, ahli ngarang.
* '''Awicarita''' yaiku limpad ing dongèng utawa carita kang nyenengaké
* '''Mardawa-lagu''' yaiku pinter bab tembang lan gendhing. Mardawa tegesé alus.
* '''Mardawa-basa''' yaiku ahli bab migunakaké basa kang ngresepaké, kang jalari trenyuhing ati, kang mahanani gumbira, kang nenangi sih wilasa, lan sapanunggalané.
* '''Mandraguna''' yaiku wasis banget ing kagunan.
* '''Nawungkridha''' yaiku alus pangrasané nganti bisa nanggapi krenteging atiné wong liya.
* '''Sambégana''' yaiku utama banget uripé.
 
== Réferènsi ==