Babad Pakepung: Béda antara owahan

321 bèt wis ditambahake ,  2 taun kepungkur
besut 1
(Babad 1)
 
(besut 1)
'''''Babad Pakepung''''' inggih menika karyakaryanipun saking Kyai Yasadipura II<ref>{{Cite web|url=http://www.domestik.web.id/id1/189-86/Yasadipura-Ii_35732_domestik.html|title=Yasadipura II|last=|first=|date=|website=www.domestik.web.id|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=2019-11-07}}</ref>. Naskah menika kalebet wonten ing jaman [[Kasunanan Surakarta Hadiningrat|Surakarta]] Enggalenggal lan dipun lebetakendipunlebetaken wonten ing Seratserat Énggalenggal. Naskah Babad Pakepung ngatondipunserat wontengwonten ing zamanjaman pamréntahanipun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV. Kitab Babad Pakepung menika nyariyosaken rikala Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV ngupakara tiyang ingkang dipunanggep sekti, dipunwastani Bahman, Wiradigda, Panengah, lan Kanduruan. Bab menika dadosaken sujana pamréntah Walandi lan [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Kraton Ngayogyakarta]] amargi badhe dadosaken prekawis ingkang ageng. Ananging, piyambakipun anyangka bab kasebat dadosaken huru-harageger. Kejawi saking menika, Surakarta dipun kepungdipunkepung kaliyan bala tentara saking Kraton Ngayogyakarta, pamréntah Walandi, lan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]]. Masarakat Kraton Surakarta liwung lan gorèh sanget. Icalipun kasedhihan sarta bibaripun barisan-barisan ingkang ngepung menika amargi wontenipun berkah kaliyan pitutur saking tiyang-tiyang sepuh wonten ing Surakarta. Piyambakipun nyukani pitutur supados 4 (sekawan) tiyang sekti ingkang badhe dadosaken kisruh wau dipun tangkepdipuncepeng..
 
== Wekdal Panyeratan ==
Naskah Babad Pakepung menika dipunserat wonten ing jaman pamréntahanipun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV utawi Raden Mas Subadya<ref>{{Cite web|url=https://www.geni.com/people/Sri-Sunan-Pakubuwono-IV/6000000014085794068|title=Sri Sunan Pakubuwono IV|website=geni_family_tree|language=en-US|access-date=2019-11-16}}</ref>
<br />
 
== Serat Pengantar ==
46

besutan