Babad Pakepung: Béda antara owahan

Gedhéné ora owah ,  2 taun kepungkur
babad
(babad)
(babad)
Aluraning cariyon ingkan dipun-ginakaken wonten ing naskah Babad Pakepung menika ngagem alur lurus. Mula bukanipun cariyos, anggambaraken kawontenanipun Kraton Surakarta. Wekdal menika Susuhunan Paku Buwana IV, raja ing Surakarta ngawontenaken parembugan kaliyan Kumpeni babagan kontrak pamitran. Kumpeni dipunwakili kaliyan Jéndral Jan Grépé. Parembugan menika boten andadosaken kasil, amargi raja Surakarta angsal pambujukan lan pambalélanipun saking abdi, supados medhotaken pamitran kaliyan Kumpeni. Jendral Kumpeni banjur kepanggih kaliyan Sultan Ngayogyakarta lan ngrembag babagan kasebat. Lajeng, cariyon wiwit angembang. Wonten ing Ngayogyakarta, angsal kamupakatan menawi Surakarta badhe dipunkepung saking kathah arah. Wonten ing babagan menika, Sultan nyuwun pitulungan kaliyan pasukan saking [[Jawa Tengah]] lan [[Jawa Wétan|Jawa Timur]], kalebet ugi [[Madura]].
 
Pucaking cariyos mawi kempalipun bala pitulung Kumpeni wonten ing [[Kutha Semarang|kitha Semarang]]. Lajeng, wadya bala prajurit saking Kraton Ngayogyakarta, Mangkunegaran, lan Kumpeni wiwit anyelaki Kraton Surakarta. Jan Grépé nyuwun menawi Panengah lan para mitranipun dipunwenehaken dhateng pihak Kraton Ngayogyakarta, Mangkunegaran, lan Kumpeni. Menawi boten purun, Kraton Surakarta badhe dipungempur lan risak. Kangge margi medal saking prahara menika, Susuhunan Paku Buwana IV ngawontenaken rerembagan kaliyan Radèn Ngabéi Yasadipura. Wonten ing pungkasan rerembagan, saged dipunpundhut margi kangge medal saking prahara, inggih menika Kangjeng Susuhunan purun wenehaken sekawan abdi kinasih ingkang sampun mbaléla wau dhateng Kumpeni Walandi. Saklajengipun, kitha lan Kraton Surakarta pulih dados Kraton ingkang rakyatipun adhem, ayem, lan tenrem. Wonten ing pungkasaning cariyos saking Babad Pakepung menika, dipun cariyosaken menawi dipunputusaken siti wewengkon [[Pacitan, Pacitan|Pacitan]]<ref>{{Cite web|url=https://www.kompasiana.com/debbycantik/pacitan-kota-yang-unik-dan-menakjubkan_552bed626ea8349d5f8b45ee|title=Pacitan, Kota yang Unik dan Menakjubkan|last=Kompasiana.com|website=KOMPASIANA|language=id|access-date=2019-11-18}}</ref> dipunwenehaken [[Surakarta|Surakart]][[Surakarta|a]]<ref>{{Cite web|url=https://surakarta.go.id/|title=Pemerintah Kota Surakarta|website=Pemerintah Kota Surakarta|language=en-US|access-date=2019-11-18}}</ref>[[Surakarta|a]] kangge Kumpeni Walandi
== Prawatakan ==
 
46

besutan