Babad Pakepung: Béda antara owahan

191 bèt wis ditambahake ,  2 taun kepungkur
babad
(babad)
(babad)
[[File:Keraton surakarta.jpg|500px|thumb|Kraton Surakarta Wonten ing Jaman Saiki.|al=]]
 
'''''Babad Pakepung'''''<ref>{{Cite journal|last=Hadi|first=Susilo|date=1982-06-19|title=Tinjauan Babad Pakepung|url=|journal=Skripsi|volume=1|pages=42}}</ref> inggih menika karyanipun saking Kyai Yasadipura II<ref>{{Cite web|url=http://www.domestik.web.id/id1/189-86/Yasadipura-Ii_35732_domestik.html|title=Yasadipura II|last=|first=|date=|website=www.domestik.web.id|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=2019-11-07}}</ref>. Naskah menika kalebet wonten ing jaman [[Kasunanan Surakarta Hadiningrat|Surakarta]] enggal lan dipunlebetaken wonten ing serat enggal. Naskah Babad Pakepung dipunserat wonten ing jaman pamréntahanipun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV<ref>{{Cite web|url=https://sr.rodovid.org/wk/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:ChartInventory/26151|title=Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IV / Raden Mas Subadya (Sunan Bagus) b. 2 септембар 1768 d. 2 октобар 1820 - Индекс потомака - Родовид|website=sr.rodovid.org|access-date=2019-11-17}}</ref>. Kitab Babad Pakepung menika nyariyosaken rikala Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV ngupakara tiyang ingkang dipunanggep sekti, dipunwastani Bahman, Wiradigda, Panengah, lan KanduruanNursaleh. Bab menika dadosaken sujana pamréntah Walandi lan [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Kraton Ngayogyakarta]] amargi badhe dadosaken prekawis ingkang ageng. Ananging, piyambakipun anyangka bab kasebat dadosaken gègèr.
 
Kejawi saking menika, Surakarta dipunkepung kaliyan bala tentara saking Kraton Ngayogyakarta, pamréntah Walandi, lan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]]. Masarakat Kraton Surakarta liwung lan gorèh sanget. Icalipun kasedhihan sarta bibaripun barisan-barisan ingkang ngepung menika amargi wontenipun berkah kaliyan pitutur saking tiyang-tiyang sepuh wonten ing Surakarta. Piyambakipun nyukani pitutur supados 4 (sekawan) tiyang sekti ingkang badhe dadosaken kisruh wau dipuncepeng.
Tema cariyos wonten ing Babad Pakepung antawisipun:
 
*'''''Pangepungan:''''' Téma pangepungan injih menika téma pokok saking cariyos Babad Pakepung. Cariyos Babad Pakepung saged dipunwastani anggadhahi téma pangepungan, amargi cariyos menika sami kaliyan irah-irahan kaliyan wohing pamikir tiyang ingkang nyerat. Inggih menika nyariyosaken pangepungan Kraton Surakarta ingkang dipunkepung kaliyan Kumpeni lan wadya balanipun. Pangepungan menika dipunlaksanakaken kaliyan Kumpeni amargi Susuhunan Paku Buwana IV mawi putusan sapihak medhotaken pamitran kaliyan Kumpeni. Dipunwastani sapihak, amargi Paku Buwana IV boten langkung rumiyin nindakaken musawarah kaliyan tiyang ingkang dipunsrepeng nyukasi pitutur sarta pejabat kraton lèntunipun. Menawi SusushunanSusuhunan Paku Buwana IV ingkang nata, langkung becik saged mirengaken pitutur saking Raden Ngabéi Yasadipura. Pangepungan kasebat andadosaken Raja Surakarta menika kuwur. Paku Buwana IV nembe sadhar nalika Kumpeni Walandi sampun nyata angepung nagari Surakarta lan badhe ngremukaken Surakarta, menawi boten enggal-enggal nyaosaken sekawan pangisruh wau. Wonten ing pungkasan, Susuhunan Paku Buwana IV sadar kaliyan kalepatanipun, lan Paku Buwana IV banjur ngawontenaken rerembagan kaliyan Raden Ngabéi Yasadipura lan para pejabat kraton sanesipun. Wonten ing parundingan kesebat, dipun-gayuh kamupakatan menawi para pangisruh wau dipuncepeng lan dipuncaosaken ing Kumpeni Walandi.
*'''''Kakerasan:''''' Amargi Susuhunan Paku Buwana IV medhotaken pamitran kaliyan Kumpeni Walandi, Kumpeni ngraos kadadeyan menika andadosaken bebaya kangge Kumpeni Walandi. Kajawi saking menika, sakbibaripun ngawontenaken parundngan kaliyan Sultan Ngayogyakarta, Kumpeni mendhet margi kakerasan. Wujud kakerasan inggih menika awujud pangepungan lan badhe nggempur Kraton Surakarta.
*'''''Mbaléla:''''' Mula bukanipun kadadeyan ingkan andadoisaken geger, inggih menika amargi tindak tanduk mbaléla Panengah; Wiradigda; Nursalèh; lan Bahman. Tindak mbaléla menika dipunlaksanakaken kaliyan abdi Raja Surakarta, ingkang ambujuk raja supados mutusaken pamitran kaliyan Kumpeni.
== Prawatakan ==
 
# '''''Susuhunan Paku Buwana IV, raja ing Kraton Surakarta:''''' Anggadhahi watak gampil pitados kaliyan wicaranipun tiyang sanes (wonten ing cariyos Babad Pakepung menika pawicaranipun ingkan dipuntuju inggih menika pawicaranipun Panengah, Wiradigda, Nursalèh, Bahman), seneng mendhet putusan piyambak, lan tegas.
# '''Radèn Ngabéi Yasadipura:''' Anggadhahi watak setya, wicaksana, sabar, lan kebek dening pamikiran.
# '''''Panengah, Wiradigda, Nursalèh, Bahman:''''' Anggadhahi watak srakah, seneng ngapusi, pengecut, lan seneng ngèmèhakengrèmèhake tumrap liyan, lan uga anggadhahi manah ingkang mbaléla.
 
== Latar Cariyos Babad Pakepung ==
46

besutan