Praja Cihna: Béda antara owahan

14 bèt wis ditambahake ,  2 sasi kepungkur
ndandani sithik
(ndandani sithik)
'''Praja Cihna''' inggih menika lambangsimbul resmi Kasultanan Ngayogyakarta utawi [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat]]. Praja Cihna menika dipunagem wonten ing layang resmi ingkang dipunwedalaken déning Karaton utawi wonten bangunanyasan gadhahanipun [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat]].
 
== SejarahSajarah ==
Nalika bangsa [[Walanda|Walandi]] taksih gadhah kuwasa ing tlatah [[Ngayogyakarta]] mliginipun ing Hindia BelandaIndhi-Walandi, lambangsimbul [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Karaton Ngayogyakarta]] taksih awujud mahkotamakutha KerajaanKarajan BelandaWalandi. MahkotaMakutha menika dipun ginakaken wiwit jaman Sultan [[Hamengkubuwana I]] dumugi Sultan [[Hamengkubuwana VII]]. LambangSimbulé awujud mahkotamakutha menika dados unsur hias saha dumunung wonten pérabot-pérabot gadhahanipun Keraton. Menawi dipuntingali kanthi tliti, lambangsimbul KeratonKaraton saderengipunsadèrèngipun jaman [[Hamengkubuwana VIII]] kados lambang bangsa Walandi. Wonten kéwan arupi singa ing sakiwa tengenipun makutha dados pralambang bilih [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Keraton Ngayogyakarta]] taksih wonten hubungan kaliyan bangsa Walandi.
 
Wiwit warsa 1921 utawi jaman Sultan [[Hamengkubuwana VIII]], wonten pamanggih supados KeratonKaraton damel lambangipunsimbulipun piyambak. LambangSimbul menika kedah dados pralambang saha gegayuhaning warga [[Ngayogyakarta]]. LambangSimbul KeratonKaraton Ngayogyakarta lajeng dipungantos, sampun boten awujud makutha kados lambang bangsa Walandi. Lambang resmi [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Keraton Ngayogyakarta]] lajeng kaparingan asma Praja Cihna. Praja Cihna menika dipundamel déning Kanjeng Sultan [[Hamengkubuwana VIII]] kaliyan mantu dalem ingkang asma KRT Yasadipura<ref>{{Cite web|url=https://blog.ullensentalu.com/lambang-kraton-yogyakarta/|title=Lambang Kraton Yogyakarta|last=admin|date=2015-09-02|website=Ullen Sentalu|language=en-US|access-date=2019-11-13}}</ref>.
== Pérangan ==
Praja Cihna dipunagem dados hiasan wonten bangunan ing lebet Keraton punapa déné bangunan Kagungan Dalem. Kajawi punika, Praja Cihna uga dipunginakaken dados kop resmi layang saking Keraton Ngayogyakarta saha dipun agem wonten medali penghargaan. Pérangan wonten ing Praja Cihna ing antawisipun :
5.871

besutan