Praja Cihna: Béda antara owahan

4 bèt wis ditambahake ,  4 sasi kepungkur
ndandani sithik
(ndandani sithik)
(ndandani sithik)
 
== Sajarah ==
Nalika bangsa [[Walanda|Walandi]] taksih gadhah kuwasa ing tlatah [[Ngayogyakarta]] mliginipun ing Indhi-Walandi, simbul [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Karaton Ngayogyakarta]] taksih awujud makutha Karajan Walandi. Makutha menika dipun ginakaken wiwit jaman Sultan [[Hamengkubuwana I]] dumugi Sultan [[Hamengkubuwana VII]]. SimbuléSimbulipun awujud makutha menika dados unsur hias saha dumunung wonten pérabot-pérabot gadhahanipun Keraton. Menawi dipuntingali kanthi tliti, simbul Karaton sadèrèngipun jaman [[Hamengkubuwana VIII]] kados lambang bangsa Walandi. Wonten kéwan arupi singa ing sakiwa tengenipun makutha dados pralambang bilih [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Keraton Ngayogyakarta]] taksih wonten hubungan kaliyan bangsa Walandi.
 
Wiwit warsa 1921 utawi jaman Sultan [[Hamengkubuwana VIII]], wonten pamanggih supados Karaton damel simbulipun piyambak. Simbul menika kedah dados pralambang saha gegayuhaning warga [[Ngayogyakarta]]. Simbul Karaton Ngayogyakarta lajeng dipungantos, sampun boten awujud makutha kados lambang bangsa Walandi. Lambang resmi [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Keraton Ngayogyakarta]] lajeng kaparingan asma Praja Cihna. Praja Cihna menika dipundamel déning Kanjeng Sultan [[Hamengkubuwana VIII]] kaliyan mantu dalem ingkang asma KRT Yasadipura<ref>{{Cite web|url=https://blog.ullensentalu.com/lambang-kraton-yogyakarta/|title=Lambang Kraton Yogyakarta|last=admin|date=2015-09-02|website=Ullen Sentalu|language=en-US|access-date=2019-11-13}}</ref>.
== Pérangan ==
Praja Cihna dipunagem dados hiasan wonten bangunanyasan ing lebetsalebeting Keraton punapa déné bangunan Kagungan Dalem. Kajawi punika, Praja Cihna uga dipunginakaken dados kop resmi layang saking Keraton Ngayogyakarta saha dipun agem wonten medali penghargaan. Pérangan wonten ing Praja Cihna ing antawisipun :
 
=== Songkok ===
Makutha utawi samubarang ingkang kagem panutup mustaka paring pituduh bilih Raja menika gadhah watak kados denedéné satriya.
 
=== Sumping ===
 
=== Tamèng ===
Tamang utawi TamengTamèng inggih menika salah sawijining gada ingkang dipunagem nalika perang. Warni abrit dados pralampita kawantunan tanpa nilaraken kawaspadan kagem mbela gegayuhan kang leres.
 
=== Seratan Ha Ba ===
Sulur menika dados pralampita bilih pagesangan samangké badhe lumampah kanthi kalajengan kados gesangipun tanduran sulur ingkang mrambat.
 
== Cihnaning Pribadipribadhi ==
Kejawi Praja Cihna, Keraton [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat]] ugi gadhah Cihnaning Pribadi. Cihnaning Pribadi inggih menika lambang pribadi gadhahanipun Kanjeng Sultan ingkang nembe jumeneng. Wujudipun Cihnaning Pribadi menika sami kaliyan Praja Cihna, ingkang damel béda namung aksara Murda wonten ing sangandhapipun Lar. Aksara Murda menika paring pituduh Kanjeng Sultan ingkang nembé jumeneng. Cihnaning Pribadhi menika saged dipunpriksani wonten perabot-perabot Kagungan Dalem, utawi dipunpriksani wonten layang undhangan pawiwahan ageng para putra-putri Dalem<ref>{{Cite web|url=https://www.kratonjogja.id/lambang|title=Lambang {{!}} Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat - Kraton Jogja|website=www.kratonjogja.id|access-date=2019-11-13}}</ref>.
 
5.925

besutan