Ratu Seganten Kidul: Béda antara owahan

108 bèt wis dibusak ,  4 sasi kepungkur
ndandani sithik
(ndandani sithik)
 
[[Gambar:Kanjeng Ratu Kidul.jpg|jmpl| Gambar populèr bab wujudipun Nyai Rara Kidul, ingkang ngagem rasukan warni ijem. ]]
'''Ratu Seganten Kidul''' inggih menika asma ingkang limrahipun tumuju wonten ing kalih ''tokoh'', inggih menika [[Kanjeng Ratu Kidul]] kaliyan [[Nyi Rara Kidul]]. ''Tokoh'' menika misuwur sanget wonten ing masarakat [[Jawi]] kaliyan [[Bali]]. Kapitadosan wontenipun panguwaos seganten kidul ([[Samodra Hindia]]) utaminipun dipuntepang tiyang [[Sundha]] kaliyan [[Jawi]]. Tiyang [[Bali]] ugi pitados menawi wonten kekiyatan ingkang ''ngontrol'' pesisir seganten kidul.
 
== Legénda saking Sundha ==
 
== Kapitadosan kejawèn ==
'''Kanjeng Ratu Kidul''' minangka ''tokoh'' [[Legenda|''lègendaris'']] ingkang misuwur sanget wonten ing antawisipun masarakat [[Jawa|Jawi]] kaliyan [[Pulo Bali|Bali]]. Piyambakipun kagungan kekiyatan dhateng ombak [[Samudra Hindhia|Samodra Hindia]] saking kraton wonten ing lebetipun samodra. Wonten ing ''mitologi'' [[Jawi]], [[Kanjeng Ratu Kidul]] inggih menika dipundamel kaliyan Dewa Kaping Tiga . Piyambakipun ngatur alam kagesangan kados dene [[Sri|Dewi Pantun]] ([[Sri|Déwi Sri]]) sareng kaliyan déwi-déwi alam sanèsipun.
 
Miturut kapitadosan, piyambakipun dados mitra ''spiritual'' sultan saking [[Kasultanan Mataram|Mataram]] kaliyan [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Yogyakarta]], dipunwiwiti saking [[Sutawijaya|Panembahan Sénapati]] ngantos dumugi samenika. Piyambakipun ugi dados garwa ''spiritual'' [[Susuhunan]] [[Kutha Surakarta|Surakarta]]. Limrahipun para pangawas sejarah menika kathah ingkang nganggep menawi kapitadosan [[Kanjeng Ratu Kidul]] menika pancèn dipundamel kagem ngesahaken kekiyatan [[Dhinasti Mataram|''Dhinasti'' Mataram]].
 
[[Kasunanan Surakarta Hadiningrat|KeratonKasunanan Surakarta]] nyebataken menawa '''Kanjeng Ratu Ayu Kencana Sari''' inggih menika [[Kanjeng Ratu Kidul]]. <ref>Karaton Surakarta, Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Surakarta, Sekilas Sejarah Keraton Surakarta, R.Ay. Sri Winarti P, 2004</ref> Piyambakipun dipunpitados menawi [[Kanjeng Ratu Kidul]] menika saged nggantos wujudipun dumugi pinten-pinten wujud wonten ing setunggal dinten. <ref>Bogaerts, Els. Scription Van sunans, sultans en sultanes; Ratu Kidul in the Panitik Sultan Agungan - M.A. Thesis, Rijskuniversiteit Leiden, Holland</ref> [[Hamengkubuwana IX|Sultan Hamengkubuwono IX]] nggambaraken ''pengalaman'' pepanggihan ''spiritual'' kaliyan Ratu; piyambakipun saged nggantos wujud kaliyan ''penampilan'', minangka wanita enèm wonten ing wulan purnama, kaliyan minangka wanita sepuh wonten ing wekdal sanès. <ref>Sultan Hamengkubuwono IX memoire "Takhta untuk Rakyat"</ref>
 
Wonten ing [[Kajawèn|kapitadosan tiyang Jawi]], [[Kanjeng Ratu Kidul]] kagungan abdi ingkang setya asmanipun Nyai utawi [[Nyai Rara Kidul|Nyi Rara Kidul]]. [[Nyi Rara Kidul]] remen kaliyan warni ijem lajeng inggih dipunpitados kagem 'mendhet' tiyang ingkang ngagem rasukan warni ijem ingkang nembé wonten ing pasisir seganten kidul kagem dipundadosaken abdi utawi prajurit. Pramila, para plancong ing pasisir kidul [[Jawa|Pulo Jawi]], inggih menika wonten ing [[Pelabuhan Ratu, Sukabumi|Pelabuhan Ratu]], [[Pangandaran]], [[Cilacap]], ngantos [[Semenanjung Purwa]] wonten ing sisih wétan, mesthi mèngetaken supados boten ngagem rasukan warni ijem.
 
== Ratu Ayu Pagedongan ==
 
== Lara Kidul Dewi Nawangwulan ==
Lara Kidul Dewi Nawangwulan minangka ratu saking ''kerajaan'' alit wonten ing jaman [[Kerajaan Majapahit]]. Piyambakipun minangka ''keturunan'' raja [[Melayu]] ingkang dipunpundhut putra mantu kaliyan Bhré Wengker (1456-1466), satunggalipun raja [[Majapait|Majapahit]]. Garwanipun inggih menika [[Jaka Tarub]], lajeng piyambakipun inggih menika salah satunggaling saking pitu widadari ingkang siram wonten ing sendhang. Kekalihipun kagungan putra asmanipun [[Dewi Nawangsih]]. [[Nawangsih]] krama kaliyan [[Raden Bondan Kejawèn]] utawi [[Lembu Peteng]], pangéran [[Majapahit]] ingkang dipundadosaken putra kaliyan [[Jaka Tarub]]. Kekalihipun dados leluhur [[Sutawijaya|Panembahan Sénapati]], ingkang njumenengaken [[Kasultanan Mataram]] .
 
Wonten ing legénda kasebat, nalika [[Nawangwulan]] dugi wonten ing kahyangan, piyambakipun boten angsal mlebet amargi piyambakipun sampun mambet manungsa. [[Nawangwulan]] kondur dhateng bumi, ananging boten wonten niyat kagem kondur dhateng garwanipun. Piyambakipun minggah [[Gunung Merbabu|Redi Merbabu]] lajeng mlumpat dhateng seganten kidul kagem damel pejah dhateng sliranipun piyambak. Wonten ing seganten kidul, [[Nyi Nawangwulan]] perang kaliyan [[Nyi Rara Kidul]] lajeng angsal kamenangan, saengga saged ''ngontrol'' seganten kidul. Dadosipun, [[Nawangwulan]] dados salah satunggalipun saking tiga penguwaos seganten kidul inggih menika [[Nyai Rara Kidul|Nyi Rara Kidul]] kaliyan [[Nyi Blorong]] .
 
Wonten ing ''versi'' sanès, panguwaos kahyangan ndadosaken [[Nawangwulan]] dados panguwaos wonten ing sisih kidul seganten amargi piyambakipun boten cocog malih manggèn wonten ing kahyangan, ananging ugi boten cocog malih kagem manggèn wonten ing antawisipun manungsa wonten bumi. Pramila, [[Nawangwulan]] dipuntepang dados [[Nyai Rara Kidul|Nyi Rara Kidul]] .
Kwan Im minangka bodhisattva ingkang welas asih wonten ing Buddha Mahayana. Piyambakipun damel sumpah supados boten ngaso ngantos piyambakipun saged mbebasaken sedaya ''makhluk'' saking kasangsaranipun ''samsara'' (utawi miyos malih wonten ing jagad). Wonten ing [[Républik Rakyat Cina|China]], ''nelayan'' ndedonga dhateng piyambakipun supados aman nalika wonten ing seganten kagem pados ulam. Pramila [[Bodhisattva Kwan Im]] ugi dipunsebat ''[[Kwan Im Seganten Kidul]]'', <ref>Mary Bai. [http://www.cits.net/china-guide/china-traditions/guan-yin.html Guanyin, the Chinese Goddess of Mercy]. {{En icon}}</ref> ingkang sajatosipun ''ngrujuk'' wonten ing [[Segara Cina Kidul|Seganten China Kidul]] .
 
Wonten ing wekdal kadadosan diaspora, warga [[Républik Rakyat Cina|Tiongkok]] ingkang medal dugi [[Asia Kidul-wétan|Asia Tenggara]], utaminipun [[Indonésia]], [[Kwan Im Seganten Kidul]] dipunanggep minangka ''pelindung'' para ''imigran''. Tlathah wonten ing [[Républik Rakyat Cina|China]] sisih kidul (kalebet [[Segara Cina Kidul|Laut Cina Kidul]] ) dipunpitados ''dilindhungi'' (kuwaosipun) [[Kwan Im]]. Pramila, panembahan dhateng [[Kwan Im]] cekap ''populer'' wonten ing Indonesia, upaminipun wonten ing Kuil Sanggar Agung ing [[Kutha Surabaya|Surabaya]] kaliyan [[Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa|Vihara ''Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa'']] ing Simpenan, Sukabumi . <ref>[http://www.cumilebay.com/2012/02/vihara-nam-hai-kwan-se-im-pu-sa.html Ada Ratu Pantai Selatan di Vihara Nam Hai].</ref>
 
== Putri Raja Thailand IV ==
5.925

besutan