Tlatah: Béda antara owahan

1.154 bèt wis dibusak ,  19 taun kepungkur
blank
Tanpa ringkesan besutan
 
(blank)
</html>
>Matur nuwun saking pangarsane panjenengan
>Nuwun sewu kawulo niki tiyang asale saking jawa wonten manca negara, inggih >sanajan mboten tebih sanget ananging wekdal sapunika katah kanca-kanca saking >Jawa wonten manca negara sampun kasupen kalian bahasa jawa, basa asale >leluhur. saking punika kawula bade matur manawi panjenengan saged midangetaken >bahasa leluhur kita inggih tasih minacep wonten manah kita mbok bilih wonten >perkara ingkang sahe kagem pangingetan kita terutami kagem putra-putra kita >sipados mboten kasupen kaliyan basa leluhur kita.mbok bilih panjenengan waged >ngajari utawi nglanggeaken ngendika kagem ahli keluarga panjenengan ngagem >basa Jawi punika inggih langkung sahe kangge ngrukunaken keluwarga, mbok bilih >panjenengan tasik kemutan para pinisepun rumiyin panjenenganipun sanget >prihatin dumateng putra-putrine diwucali tata-krama supados mbenjang dados >priya ingkang saged mbelo negara priya ingkang dipun agungaken kaliyan tiyang >sepuhe.
>Inggih cekap samanten rumiyin pamatur kawula wonten mriki. mbenjang waged >dipun tambahi malih. Nuwuuun.
>Kuala Lumpur, 17-Mei-2004
>abuaufi@hotmail.com/
<html/>
Naraguna anonim