Mike Dalton (Romo): Béda antara owahan

119 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
c
ngrampungake mertal
(seka id, durung rampung anggone mertal)
 
c (ngrampungake mertal)
 
Dalton dipunangkat dados Romo tanggal [[21 Mei]] [[1932]]. Ing taun [[1939]], awal dumadosipun [[Perang Donya II]], panjenenganipun selaras kaliyan kersanipun piyambak nggabung kaliyan [[Essex Scottish Regiment]] Angkatan Perang Kanada lan njibah ing [[Inggris]], [[Prancis]], [[Belgia]], [[Walanda]] lan [[Jerman]]. Senadyan panjenenganipun saged ngèndhani garis ngajeng amargi yuswa lan posisinipun, nanging Dalton nelakaken jejibahanipun punika kanggé ngladosi.
<!--
Dalton sering bekerja di garis depan militer dan sering berjalan bersama pasukannya, membawa senjata mereka bila mereka terlalu letih. Dalton sering menyetir Jipnya, seringkali melanggar peraturan, ke garis depan peperangan untuk mendengar pengakuan dosa.
 
Dalton asring makarya ing garis ngajeng militèr lan asring mlampah sesarengan pasukanipun, mbetakaken gegamanipun menawi sami kesel. Dalton asring ngginakaken Jipipun, asring ugi nglanggar peraturan, nuju garis ngajeng peperangan kanggé mirengaken pangakenan dosa.
Dalton juga bersama Essex Scottish Regiment dalam [[Serangan Dippe]] yang berakhir mengenaskan. Dalton bersama mereka pada saat misi pertama dan kedua namun perintah untuk mendarat dibatalkan, dia tidak hadir dalam misi ke-3 yang berhasil mendarat karena rapat pastur. Pada saat mendengar regimen tersebut mendarat tanpanya dia berusaha diijinkan untuk ikut, namun permintaannya ditolak. Hanya 44 dari 588 orang yang mendarat di Dieppe berhasil kembali, sisanya terbunuh atau ditangkap. Dalton bertugas menghubungi keluarga yang meninggal.
 
Dalton ugi sesarengan Essex Scottish Regiment salebeting [[Serangan Dippe]] ingkang pungkasanipun ngenes sanget. Dalton tumut ing misi sepindhah lan angka kalih nanging titah kanggé ndharat dipunbatalaken. Amargi rapat Romo, panjenenganipun boten rawuh ing misi kaping 3 ingkang kasil ndharat. Nalika mireng regimèn kasebat ndharat tanpa piyambakipun, piyambakipun ngupados dipunidinaken tumut, nanging panyuwunanipun dipuntulak. Namung 44 saking 588 tiyang ingkang ndharat ing Dieppe kasil wangsul malih, sisanipun kaperjaya utawi kacipeng. Jejibahanipun Dalton maringi pirsa dhumateng kulawarga ingkang pejah.
Pada 1943 dalam [[Perayaan Ulang Tahun Raja]], Dalton menjadi pastur Katolik pertama yang ditunjuk sebagai [[Member of the Order of the British Empire]]. Ketika Raja [[George VI]] memeberikan penghargaan pada 1943, Dalton memberikan raja medali keagamaan Katolik. Dalton kemudian dijuga diberi penghargaan [[Military Cross]] untuk keberaniannya.
 
PadaTaun [[1943]] dalamsalebeting [[PerayaanRiyaya UlangAmbal TahunWarsa Raja]], Dalton menjadidados pasturRomo KatolikKatulik pertamasepindhah yangingkang ditunjukdipuntunjuk sebagaiminangka [[Member of the Order of the British Empire]]. KetikaNalika Raja [[George VI]] memeberikanmaringaken penghargaanbebungah padataun 1943, Dalton memberikanmaringi raja medalimedhali keagamaankaagaman KatolikKatulik. Dalton kemudiansalajengipun dijugaugi diberidipunparingi penghargaanbebungah [[Military Cross]] untukkanggé keberaniannyakekendelanipun.
 
Dalton tetep ngriyayakaken [[Misa]] dumugi tilar donyanipun. Nalika pejahipun, Dalton dipunpitados minangka Romo Katulik paling sepuh ing Kanada lan tiyang paling sepuh ingkang tasih gesang ingkang ngladosi Perang Donya II.
 
Dalton tetap merayakan [[Misa]] sampai kematiannya. Pada saat kematiannya, Dalton dipercayai sebagai pastur Katolik tertua di Kanada dan orang tertua yang masih hidup yang melayani Perang Dunia II.
-->
[[Kategori:Wong Kanada sajroning Perang Donya II]]
[[Kategori:Romo Katulik]]
8.252

besutan