Dretarastra: Béda antara owahan

73 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
id:
Tidak ada ringkasan suntingan
(id:)
{{rapekna}}
[[Gambar:Dretarastra-kl.jpg|thumb|Prabu Dretarastra]]
 
Prabu Dhestharastra iya Dhestharata iku putra pambayune Prabu Kresna Dwipayana ing Ngastina patut kalayan Dewi Ambika (yen ing Mahabharata disebut Ambalika), sing nalika wis yuswa banjur lereh keprabon seperlu madheg Pendhita ing Pertapan Wukir Retawu kanthi peparab Begawan Abiyasa. Nalika isih timure Raden Dhestharata sesilih Raden Kuru, kang tegese ora bisa ndhulu alias wutha. Mula anak-turune Raden Dhestharata uga banjur kinaran Kurawa kang asale saka linggane tembung “Kuru” lan “Hawa” kang tegese tedha turune/dharah Kuru. Semono uga “Pandhawa”, iku asala saka linggane tembung “Pandhu” lan Hawa", kang tegese tedhak turune Pandhu.
Ing padhalangan, wutane Raden Dhestharata iku ana pirang –pirang versi. Versi kang sepisan ngandhakake yen cacate Raden Kuru amarga ibune, Dewi Ambika, nalika saresmi karo Prabu Kresna Dwipayana tansah ngeremake netrane, saking anggone wedhi ndulu pasuryane sang Prabu sing ireng tuntheng. Dene versi kang angka loro, yakuwi bisa tinemu ing lakon Sentanu Banjut. Ing crita kasebut, Prabu Sentanu (Santanu) ora netepi janjine marang Prabu Dipakiswara (Begawan Palasara). Sing kudune jumeneng ratu ing Ngastina Abiyasa, nanging Prabu Sentanu nedya njumenengake Raden Asthabrata, putrane Sentanu patut karo Dewi Durgandhini (tilas garwane Palasara). Satemah dadi pasulayan ing antarane Prabu Sentanu karo sukmane Begawan Palasara. Kang mengkono gawe geger ing Kahyangan. Bathara Narada lan Bathara Wisnu tumurun ing marcapada saperlu nyapih kang nembe pancakara.
Dewi Gendari rumangsa karuna penggalihe amarga dipilih dadi garwane Raden Dhestharata. Kamangka Dewi Gendari kepingin banget dadi garwane Pandhu. Mula Dewi Gendhari gething banjur gething banget marang Pandhu kang dianggep wis ngloropake dheweke ana jurang kasangsaran. Mula Dewi Gendari banjur prasapa menawa yen dhak turune Pandhu ora bakal bisa akur lan tansah memungsuhan karo anak-anake.
Sawise sawetara anggone bebrayan, wusanane Dewi Gendari nggarbini, lan banjur nglairake ponang jabang cacah satus kang banjur diarani Sata Kurawa iku. Ing tembe, putrane Dhestharata iku kabeh padha palastra ing perang Baratayudha mungsuh karo para Pandhawa, putrane Prabu Pandhu Dewanata kang cacahe mung lima kuwi
 
[[id:Dretarastra]]