Prasasti Sukabumi: Béda antara owahan

2.506 bèt wis ditambahake ,  15 taun kepungkur
c
# mman nâhan sakwéh nikang wanua ka
# samwahan déni gawai bhagawanta bari
 
===Sisih wuri ===
#/ / Swasti çakawars.atîta 843
#açujimasa tithi pañcadamî çuklapaks.a wara ha. u .
#bu .naks.atra uttarabhadrawada ahnibudhna déwatâ wresayoga ta
#tkala ajñâ çrî mahârâja raké layang dyah tulod.ong tinadah rakryan
#mapatih i hino mahâmantri çrî kétudharamanimantaprabhâprabhuçaktitri
#wikrama umingsor ing rakryan mapatih halu wka sirikan kaluwarak tiruan muang
#pamgat bawang tiruan halaran kumonnakan ças.ana sang déwata lumah i twak ka
#pagehakna ni wka bhagawanta bârî sang magawai kali i hariñjing ikanang tan kolâhala
#déni patih wahuta râma muang tan katamâna déning saprakâra ni mangila drebyahaji
#kring pad.amm apuy tapa haji ér haji tuhân tuha dagang tuhâ huñjamman manghuri kutak ka
#payungngan pakalangkang pamanikan limus galuh pangaruhan manimpiki malañjang lba haluwa
#rak wungkal tajam paranakan kd.i walyan widu mangidung singgah mamresi hulun haji wata
#k i jro ityéwammâdi saprakâra ni mangilala drebya haji miçra paramiçra tan tamâtah i
#sthâ ni wka bhagawanta bâri i wulanggi sanggirigil muang ikâng kabikuan mula sa..mâma
#kang aran i wulahya ing waruk ing çambung ing wila kéwala pamasangnya mâs su l maparah
#i çrî mahârâja mijil angken cétra ka 3, i sang pamgat asing juru i kad.iri ikang ri wilang
# mâs 4 winijillakannya byaya ni masa rinapi i wulahya mâs 1 winijilakannya d.a
# lânnira ggawaiyakan ikanang dharma kali i hariñjing nâhan balâçrama ni mangatag ma
#ngkana pingsornnikanang ajña haji kinonnakan hatguhakna tan kolahhulah hatka ri dlâha ning
#dlâha kunang yan han apatih wahuta râma muang mangilala drebyahaji tan parabyapâra i sthâna ni wka bha
#gawanta bârî ya sangkânani pramâdanya salwirnni langghana ring ajña haji lwiranya nigrahân ya ri mâs kâ 1
#su 2 matanya déya nikana hana mangilala patih wahuta râma kabéh kayatnâknannya soni nikéng surat
#praçasti çâs.ana çrî maharâja //-// muwah çaka 843 caitramasa tithî pratipâda çukla
#wara wâ . u . bu . tatkala ni wka bhagawanta bârî mintonakan anugraha sang lumâh ri twa
#k tinad.ah raké hino pu kétu makasambandha pakon sang pamgat momahhumah kaka
#n raké sumba sang pamgat anggĕhan sang parpât sira ta kumonnakan ikang prasasti umnahhakna ya wu
#kal kwéh ni wka bhagawanta bârî ri wulanggi sang giwil sang trayî sang saçrâ sang pulas ri wilang sang banat
#sang durak ring sambung sang ngawrit sang uwir ri wulahya sang wasĕh sang bayakâ ri waruk sang wadhî sang kinang nâhan