RNA: Béda antara owahan

32 bèt wis ditambahake ,  9 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
{{inuseuntil|15 April 2011}}
 
'''RNA''' (''Ribonucleic Acid'') inggih menika "duta" utawi pambekta pesan [[genetik]] saking [[gen]] kanggekanggé [[ribosom]], inggih menika [[organel]] ingkang sampun dipunmangertosi gegandenganipungegandénganipun kaliyan [[sintesissintésis proteinprotéin]] wonten ing lebet [[sitoplasma]] [[sel]].<ref name="RNA1">{{id}}Pai, Anna C.1985.''Foundations of Genetics''.Jakarta:Erlangga.127</ref> Saben jinisning RNA nggadhahi kualitas struktural khusus ingkang damelaken cocok kanggekanggé fungsi ingkang spesifikspèsifik.<ref>[http://library.thinkquest.org/04apr/00217/en/biology/rna/index.html/ library.thinkquest.org](dipununduh tanggal 31 Maret 2011)</ref> RNA nggadhahi basis [[Adenin]] (A), [[Sitosin]] (C), saha [[Urasil]] (U).<ref>[http://www.news-medical.net/health/What-is-RNA.aspx/ news-medical.net] (dipununduh tanggal 31 Maret 2011)</ref>
 
 
[[Gambar:RNA pol.jpg|thumb|250px|RNA]]
 
==BentenipunBèntenipun RNA saha DNA==
bentenipunbèntenipun ingkang langkung utami antawis DNA saha RNA inggih menika menawi ingkang kantun menika nggadhahi gendhis (gula) ingkang bentenbènten, inggih menika [[ribosa]].<ref name="RNA1"/> RNA untaianipun tunggal (boten kados DNA ingkang untaianipun ganda) saha nggadhahi [[urasil]] (U), bukanboten [[timim]] (T) dados setunggal saking sekawan basa-nipun.<ref name="RNA1"/></br>
Bukti ingkang kapisan kanggekanggé wontenipun ''[[asam ribonukleat duta]]'' (ARNd) dipunangsal saking studi kaliyan [[bakteri]].<ref name="RNA1"/> Wonten ing bakteriabaktèria menika gengèn-gengèn boten pados nyata dipunpindahaken saking piranti-piranti penyintesapenyintésa (pandamel) [[protein]].<ref name="RNA1"/> Studi-studi lajeng wonten selsèl-selsèl [[eukariotik]] mastheakenmasthèaken menawi molekul-molekul RNA utawi ARN pancenpancén bergerak saking [[nukleus]] ke [[sitoplasma]].<ref name="RNA1"/> ARNd dipunbentuk menawi segmensègmén DNA khusus, inggih menika setunggal gengèn, dados aktif.<ref name="RNA1"/>
 
 
 
==Sintesis Protein==
'''SintesisSintèsis proteinprotèin''' kadadosan wonten ing kelompok-kelompok [[partikel]] sitoplasmik ingkang alit sanget ingkang dipunsebat '''ribosom'''.<ref name="RNA2">{{id}}Kimball, John W.1983.''Biology''.Jakarta:Erlangga.282-283</ref> Partikel-partikel menika inggih menika rakitan makromolekular RNA ribosom (rRNA) saha proteinprotèin-proteinprotèin.<ref name="RNA2"/> Saben ribosom kadadosan saking kalih subunit : ingkang ageng saha ingkang alit.<ref name="RNA2"/> Subunit ingkang alit nggadhahi setunggal molekul rRNA.<ref name="RNA2"/> Subunit ingkang ageng wonten ing ribosom ekariotik nggadhahi setunggal copy saking saben tiga molekul rRNA ingkang berlainan<ref name="RNA2"/>.</br>
Wonten ing [[ekariotaékariota]], molekul-molekul RNA ribosom dipunsintesis wonten ing nukleus, kaliyan ngginakaken templat (gen) DNA.<ref name="RNA2"/> Sel-sel ingkang secara aktif terlibat wonten ing sintesissintèsis sejumlah ageng proteinprotèin tunggal saged nggadhahi kathah sanget RNA khusus kanthi ukuran ingkang benten saking rRNA utawi tRNA.<ref name="RNA2"/>
[[Gambar:Protein.png|thumb|200px|Protein]]
 
 
==Translasi RNA==
'''Translasi RNA''' kedadosan wonten ing ribosom, proses menika kalampahan waontenwonten tiga prosesprosés.<ref name="RNA3">{{id}}Kimball, John W.1983.''Biology''.Jakarta:Erlangga.285-286</ref></br>
# Inisiasi
# Pemanjangan
 
===Pemanjangan===
Molekul tRNA ingkang mampu berpasangan basa kaiyan kodon mRNA saklajengipun ngantos wonten situs ingkang langkung caket wonten ing ribosom.<ref name="RNA3"/> [[Asam amino]] sakderengipun (Met wonten ngajeng translasi) dipunrantai wonten ingkang nembe mlebet ngagem ikatan [[peptida]].<ref name="RNA3"/> tRNA inisiator dipunbebasakendipunbébasaken saking situs P saha ribosom nggeserakennggéséraken setunggal kodon arah arus.<ref name="RNA3"/> Bab menika mindahaken tRNA ingkang langkung mutakhir datengipun wonten kaliyan [[dipeptida]] nipun ingkang nemplek wonten situs P saha mbikak situs A kangge kadatenganipun tRNA sanesipun ingkang mbekta asam amino ingkang nomer tiga kanggekanggé polipeptida ingkang tumbuh.<ref name="RNA3"/> Kados mekaten, pesen ingkang wiwitipun ''dipuntransripsi'' tumuju wonten molekul mRNA ''dipuntranslasi'' tumuju ing runtunan pasti asam-asam amino wonten polipeptida kasebut.<ref name="RNA3"/>
 
 
302

besutan